</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Ordonanta 145/2020. Noi masuri in domeniul concediilor medicale

Ordonanta 145/2020. Noi masuri in domeniul concediilor medicale

La data de 25 august 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de urgenta nr. 145 /2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.

Aceasta asigura punerea in aplicare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 229/2020 prin care au fost declarate neconstitutionale in integralitate dispozitiile OUG nr. 25/2020, care a incetat sa mai produca efecte la 9 iulie 2020.

OUG 145/2020 revine cu o serie de masuri de protectie a pacientului, astfel incat acestuia sa ii fie respectate drepturile si sa poata beneficia de servicii medicale necesare in conditiile utilizarii eficiente a fondurilor alocate acestui scop.

Amintim urmatoarele prevederi importante:

- Persoanele asigurate intr-un stat membru care devin asigurate pe teritoriul Romaniei au dreptul si vor beneficia, la nevoie, de concediu medical din primele zile de asigurare, in conditiile indeplinirii stagiului minim de cotizare, respectandu-se astfel regulamentele europene in domeniu. Laarticolul 8 alineatul (2) din OUG 158/2005, dupa litera d)se introduce o noua litera, litera d^1), conform careia se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:

Persoanele asigurate au realizat, in temeiul legislatiei interne a unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de institutia competenta la care acestea au fost asigurate anterior;

- In vederea debirocratizarii si imbunatatirii accesului persoanelor asigurate la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, OUG 145/2020 stabileste alte durate maxime pentru acestea:

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

  1. un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
  2. un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
  3. pe toata perioada de tratament, pana la vindecare, pentru tuberculoza.

Aceasta prevedere s-a regasit si in cadrul OUG 25/2020, care a produs efecte pana la 9 iulie 2020.

- Legat de sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care isi desfasoara activitatea persoanele asigurate, precum si agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti solicita sumele reprezentand indemnizatii pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, in termen de 90 zile de la data la care persoanele asigurate erau in drept sa le solicite.

Mai mult, se aduce urmatoarea clarificare: din sumele solicitate, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se suporta sumele certe si exigibile la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

- Prevederile ordonantei de urgenta sunt aplicabile si persoanelor care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala. Pentru personalul militar in activitate, politistii si politistii de penitenciare, in situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale, comisiile de expertiza medico-militara pot face propuneri de prelungire a unor concedii medicale peste 91 de zile pentru o perioada de pana la 550 de zile.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide