</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

În data de 30.06.2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 645/30.06.2021, Ordonanța de Urgență nr. 74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sanitate.

Pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele asigurate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să îndeplinească stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor, prevăzute de prezența ordonanță de urgență;

- să prezinte adeverință eliberată de plătitorul de indemnizații din care să reiasă numărul de zile de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz. Adeverință se va elibera și în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal.

Avem și o excepție: beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sanitare fără prezentarea adeverinței, în cazul urgențelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum și în cazul carantinei.

O altă modificare importantă se referă la baza de calcul lunară maximă a indemnizațiilor de asigurări sociale de sanatate pentru cei care se asigură optional pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, Astfel, pentru această categorie baza de calcul se determină ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare,până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată cu excepția persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

Se modifică și modalitatea de plata a concediului medical de tip carantină- în situația în care opersoană alege să se deplaseze în interes personal în zone în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, cu toate că este în cunoștință de cauză la momentul inițierii deplasării, indemnizația se suportă pentru o perioada de doar 5 zile din bugetul FNUASS.

Totodată, Ordonanța de Urgență nr.74/2021, pune în concordanță prevederile OUG nr. 158/2005 cu Decizia Curții Constituționale prin care sintagma „în vârstă de până la 16 ani” a fost declarată neconstituțională pentru cazurile copiilor cu afecţiuni grave în care asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea acestor copii, așa cum este această prevăzută la art. 26 alin. (1^1) din OUG nr. 158/2005, stabilindu-se ca limită vârsta de 18 ani.

În tot cuprinsul actului normativ sintagma “stagiu de cotizare” se înlocuiește cu sintagma “ stagiu de asigurare”.

Medicii curanți vor avea obligația de a întocmi un plan de urmărire a evoluției bolii, care va cuprinde cel puțin indicațiile terapeutice și igieno-dietetice, pe care persoana asigurată are obligația să le respecte.

Majorarea amenzilor pentru angajatori și medici curanți

Se modificăcuantumul amenzilor prevăzute în prezent prin majorarea acestora cu 1.000 lei, după cum urmează:

  • cele cuprinse între 2.500 lei şi 5.000 lei, vor fi cuprinse între 3.500 leiși 6.000 leiîn cazurile în care angajatorii nu pun la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate/ nu plătesc indemnizaţiile în termenul legal/refuz nejustificat de plată a indemnizaţiilor şi/sau calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor/ nu gestionează numărul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat şi pe fiecare afecţiune;
  • cele cuprinse între 5.000 lei şi 10.000 lei, se majorează astfel încât acestea vor fi cuprinse între 6.000 și 11.000 lei, în cazul eliberării certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
  • sereglementează sancţiuni pentru medicii curanţi care nu întocmesc planul de urmărire a evoluţiei bolii, la momentul eliberării certificatelor de concediu medical,cu amendă dela 5.000 lei la 10.000 lei.

Ordonanță de urgență nr.74/2021 prevede reglementări referitoare la:

a)modificarea contractelor de asigurări pentru concedii şi indemnizaţii, încheiate de către persoanele fizice cu casele de asigurări de sănătate, în termen de 60 de zile, respectiv până la dată de 31 august 2021, dacă persoanele în cauză doresc prelungirea contractelor în noile condiţii, respectiv pentru indemnizaţii de asigurări sociale care nu pot depăşi limita a 3 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în caz contrar contractele încetează;
b)încetarea contractelor încheiate de către persoanele care nu plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate (10%) la dată de 31 decembrie 2021, dacă nu depun declarația în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la organele fiscale. Termenul de 31 decembrie 2021, a avut în vedere situațiile în care au fost încheiate contracte iar stagiul de asigurare se poate îndeplini până la această dată la care contractele încetează şi se asigură în acest fel posibilitatea persoanelor în cauză de a beneficia de indemnizaţii.
c)persoanele care se află în concedii medicale la încetarea contractelor, beneficiază de drepturile reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical eliberate până la încetarea acestor contracte. Aceste drepturi se acordă până la încetarea situaţiei care a determinat necesitatea eliberării certificatelor medicale.

Prevederile referitoare la modificările aduse privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sanatate reglementate de prezența ordonanță de urgență, vor intra în vigoare începând cu data de 01 august 2021, data pana la care se pregatesc si normele de aplicare ale actului normativ.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide