</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Noul formular pentru redirectionarea sumei de pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit

Noul formular pentru redirectionarea sumei de pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit

In Monitorul Oficial Partea I nr. 34 din 12 ianuarie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare

Ce reprezinta formularul230

Formularul este o metoda prin care oricine isi poate redirectiona pana la 3,5% din impozitul anual sau pentru o perioada de pana la doi ani catre un ONG. Acest lucru inseamna ca acea suma nu va mai ajunge in bugetul statului ci va fi directionata catre contul ONG-ului.

Distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitata prin cerere pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de cel mult 2 ani si va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective.

Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza urmatoarele venituri din Romania:

-venituri din salarii si asimilate salariilor;

-venituri din pensii;

-venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;

-venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;

-venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;

-venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completeaza formularul in urmatoarele situatii:

a)au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora;

b)dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

Cine nu poate dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5%

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute laart. XI (somaj tehnic)siXV(indemnizatia pentru profesionisti) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 120/2020privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.

Termen de depunere:

-pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.

Organul fiscal competent:

Formularul se completeaza in doua exemplare:

-originalul se depune, dupa caz, la:

a)organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

b)organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fara domiciliu fiscal in Romania.

-copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Modul de completare si depunere

Formularul se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora. Formularul se poate depune si de ONG-ul sau unitatea de cult donatara.

Persoanele fizice care opteaza pentru directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private completeaza in mod corespunzator formularul "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat".

Modalitati de depunere:

Formularul 230 se poate depune

- in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

- prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide