</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Noi modificări cu privire la zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice

Noi modificări cu privire la zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice

În Monitorul Oficial al României nr. 352/06.04.2021 a fost publicată Legea nr. 59/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de rgență a Guvernului nr. 147/2020 provodn acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșsolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de uregnță a Guvernului nr. 132/2020 prividn măsuri de spirjin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Legea a adus următoarele principale modificări cu privire la acordarea zilelor libere pentru părinți pentru supravegherea copiilor:

  1. Se completează una dintre condițiile pe care părinții trebuie să le îndeplinească pentru a putea beneficia de zile libere pentru a reglementa și situația părinților singuri. Astfel, părintele care solicită zile libere trebuie să demonstreze că celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, că este persoană singură aflându-se într-una dintre următoarele situații:

a)este necăsătorită;

b)este văduvă;

c)este divorţată;

d)are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e)are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

f)nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);

g)a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c).

Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte, depusă împreună cu cererea de acordare a zilelor libere va conţine elemente din care să rezulte că, pentru aceeaşi perioadă, acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni, că nu a beneficiat de majorarea salarială acordată în cazul angajaţilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, al angajaţilor din penitenciare şi al personalului din unităţile sanitare publice, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului şi nu se află în una dintre situaţiile: este in concediu de crestere copil, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, se află în concediu de odihnă/concediu fără plată, are contractul de muncă suspendat, nu realizează venituri din salarii și assimilate salariilor, venituri din activități independente, Agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit. Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte nu se depune în cazul în care părintele care este persoană singură.

  1. Angajații sistemului național de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice pot beneficia și ei de zilele libere, la cerere, dar numai cu aprobarea angajatorului. În forma anterioară modificării, angajații din categoriile de mai sus nu puteau beneficia de zilele libere decât dacă făceau parte din familii monoparentale.

Potrivit noului act normativ angajații care fac parte din familii monoparentale, pot opta acum fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit dispoziţiilor legii, fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeaşi perioadă.

Totodată legea a modificat și modalitatea de plată a drepturilor bănești aferente zilelor libere acordate salariaților care provin din familii monoparentale.

  1. Potrivit Legii 59/2021 prevederile ordonanței 182/2020 se aplică şi în cazul limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, în situaţiile reglementate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii emis în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

În situaţiile de mai sus numărul zilelor libere se stabileşte în funcţie de perioada prevăzută:

  1. a) de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile/instituţiile de învăţământ se stabileşte prin hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/de educaţie timpurie antepreşcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii;
  2. b) de decizia conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unitatea/instituţia de învăţământ se stabileşte ca urmare a apariţiei cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învăţământ/de educaţie timpurie antepreşcolară.

Pentru situaţia prevăzută la lit. b) părintele va depune la angajator şi o copie a deciziei conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ unitatea/Instituţia de învăţământ având obligația de a comunica părinţilor decizia prevăzută la lit. b) în termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare şi prin afişare pe pagina de internet a unităţii/instituţiei de învăţământ şi a inspectoratului şcolar judeţean.

Pentru cazurile limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară zilele libere se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.

4.În cazul familiilor monoparentale, indemnizaţia acordată corespunzător zilelor libere, precum şi majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în condiţiile art. 2-4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a legii 59/2021, nu constituie debit şi nici nu se recuperează.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide