</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Modificari privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

by Cristina Tanase , 06 mar 2024
Modificari privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

În data de 05 martie 2024, a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 176, Legea nr. 28/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

Legea nr.28/2024 aduce modificări și completări celor doua ordonanțe ce reglementează dreptul de ședere și de muncă al cetățenilor străni în România și anume Ordonanţei de urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și Ordonanţei nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Legea nr.28/2024 va intra în vigoare în data de 08 martie 2024 și aduce o serie de modificări în ceea ce privește OUG nr.194/2002. Pentru informarea autorităţilor cu privire la schimbările intervenite în situaţia străinului se modifică termenul actual în care entităţile-gazdă sunt obligate să informeze formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, de la 30 de zile la 10 zile.

Străinul va putea solicita viza de lungă şedere pentru detaşare în termen de 180 de zile de la data obţinerii avizului de detaşare de către beneficiarul prestării de servicii, față de 60 de zile cât este termenul de solicitare în prezent. Viza se soluţionează de Centrul Naţional de Vize, în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de eliberare a vize față de 10 zile cât este în prezent.

În ceea ce privește lucrătorii înalt calificați, Legea nr.28/2024 prevedere numeroase modificări. Condiția cu privire la salariu nu va mai trebui să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut, ci la nivelul unui singur câștig salarial mediu brut.

Totodată, legea introduce mai multe prevederi în ceea ce privește dreptul de şedere temporară în scop de muncă în calitate de lucrător înalt calificat în cadrul unei mobilităţi.

Străinul care deţine o Carte albastră a UE valabilă, eliberată de un stat membru care aplică integral acquis-ul Schengen, poate intra şi rămâne în România, în vederea desfăşurării unei activităţi economice, pentru o perioadă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, fără a fi necesară obligaţia deţinerii avizului de angajare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Străinul care deţine o Carte albastră a UE valabilă, eliberată de un stat membru care nu aplică integral acquis-ul Schengen, are dreptul de intrare şi de şedere în scopul desfăşurării unei activităţi economice timp de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile pe baza Cărţii albastre a UE şi a unui document de călătorie valabil, fără a fi necesară obligaţia deţinerii avizului de angajare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

După 12 luni de şedere legală în primul stat membru sau după 6 luni de şedere legală în al doilea stat membru, ca posesor de Carte albastră a UE, străinul are dreptul să intre, să îşi stabilească reşedinţa şi să lucreze în România, în vederea ocupării unui loc de muncă înalt calificat, pe baza Cărţii albastre a UE şi a unui document de călătorie valabil, fără a fi necesară obligaţia deţinerii avizului de angajare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. În termen de cel mult o lună de la intrarea în România, străinul are obligaţia de a solicita eliberarea unei Cărţi albastre a UE.

Străinului i se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă în calitate de lucrător înalt calificat în cadrul mobilităţii pe termen lung, dacă prezintă:

a)Cartea albastră a UE, valabilă;

b)contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, încheiat pe o durată de cel puţin 6 luni, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut;

c)documentul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Ministerul Educaţiei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii/certificatul de calificare eliberată/eliberat de unităţi/instituţii de învăţământ acreditate în România, care face dovada calificării din învăţământul superior, atât în cazul profesiilor reglementate, cât şi în cazul profesiilor nereglementate.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de 2 ani, față de un an, cât prevede în prezent Ordonanța de urgență nr.194/2002. În cazul lucrătorilor înalt calificați, perioada maximă crește la trei ani, în loc de doi.

Modificările aduse Ordonanței nr.25/2014 se referă în principal la redefinarea lucrătorului înal calificat care este străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin şase luni, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare.

Ca și noi categorii pentru care nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor sunt în plus:

- străinii posesori ai unei Cărţi albastre a UE valabile, eliberată de un stat membru al Uniunii Europene, care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi în scop de muncă, în calitate de lucrător înalt calificat, în cadrul unei mobilităţi;

- străinii posesori ai unei Cărţi albastre a UE valabile, după 12 luni de angajare legală în muncă pe teritoriul României, în calitate de lucrător înalt calificat;

- străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung acordat de un alt stat membru al Uniunii Europene, posesori ai unui permis de şedere pe termen lung conţinând menţiunea «Fost posesor de Carte albastră a UE.

Pentru străinii titulari ai dreptului de ședere temporară pentru studii se modifică condiția prin carevor putea fi încadrați în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare aceasta fiind că se pot angaja numai cucontract individual de muncă cu timp parțial cu durata muncii de maximum șase ore pe zi, nu de maximum patru ore, cum prevedea până acum ordonanța.

Legea nr.28/2024 stabilește ca și modificări legate de condițiile pe care angajatorului trebuie să îndeplinească pentru a se elibera avizul de angajare de către Inspectoratul General de Imigrări, că se impunedesfășurarea efectivă pe teritoriul României a activităților compatibilecu funcția pentru care se cere încadrarea în muncă a străinului; Angajatorul trebuie sa aibă achitate obligaţiile către bugetul de stat la zi, și nu doar raportat la ultimul trimestru cum era prevăzut anterior.

Inspectoratul Român pentru Imigrări va putea să organizeze şi să efectueze, în condiţiile legii, controale la sediile sociale sau punctele de lucru ale angajatorilor pentru a verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru obținerea avizului de muncă.

Legea nr.28/2024 â asigură transpunerea Directivei (UE)2021/1.883a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2021 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate şi de abrogare a Directivei 2009/50/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 382 din 28 octombrie 2021.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide