</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Modificari privind Codul Fiscal si Codul de procedura fiscala

Modificari privind Codul Fiscal si Codul de procedura fiscala

În Monitorul Oficial ParteaI, nr. 832/31.08.2021, au fost publicate Ordonanța nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale și ,

Ordonanța nr.11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale.

Aceste Ordonanțe se aplică începând cu dată de 03 septembrie 2021 și vizează în general prevederi legate de impozite, taxe, amnistii, controale la contribuabili, etc.

Modificările aduse de Ordonanța nr.8/2021 la Codul Fiscal

Măsurile legate de impozitul pe profit vizează:

 1. Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale UE prin transpunerea Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre;
  2. Modificarea regimului fiscal aplicabil ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, în sensul majorării limitei de deducere de la 30% la 50%, de la 1 ianuarie 2022;
 2. Reformularea prevederilor actuale ale art. 403din Codul Fiscal în ceea ce privește transpunerea unor prevederi referitoare la ”impozitarea la ieșire” din Directiva 2016/1164/UE;
  4. Modificarea prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor distribuite și neplătite până la sfârșitul anului respectiv în care s-a aprobat distribuirea acestora.

Modificările legate de impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii:

 1. Includerea în veniturile din activități agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor;
  2. Reglementarea posibilității angajatorului rezident fiscal român sau a angajatorului care nu este rezident fiscal român și care întră sub incidența legislației europene în domeniul securității sociale de a opta pentru calculul, reținerea și plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obțîn venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani și/sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali români;
  3. Este clarificată situația contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, în sensul în care se propune că obligația de a determina venitul net anual în sistem real și de a completă Registrul de evidenţă fiscală să fie instituită pentru anul fiscal următor;
  4. Referitoare la impozitarea dividendelor distribuite persoanelor fizice, care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora;
  5. Clarificarea modalității de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc, precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei;
  6. Reglementarea la nivelul legislației primare a posibilității depunerii de către contribuabil a formularului 230 "Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" la entitățile non-profit/unitățile de cult și clarificarea modului de utilizare a acestor sume de către beneficiar. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a-i transmite prin mijloace electronice organului fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui ANAF.

Modificările aduse impozitului pe veniturile nerezidenților:

- reglementări privind dividendele distribuite trimestrial și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea;
- scutirea de impozit a dividendelor plătite unui rezident dintr-un stat UE de către persoana juridică rezidentă în România care nu este supusă impozitului pe profit, ci substitutului său;
- scutirea de impozit a dividendelor plătite unei persoane juridice rezidențe într-un stat membru al Spațiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, pentru a se asigura același tratament fiscal aplicabil dividendelor plătite între persoane juridice române;
- certificatele de rezidență fiscală se pot depune prin Spațiul Privat Virtual și se acceptă în copie conformă cu originalul;
- Declarația 207 se depune și când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

Modificările realizate în domeniul TVA:

 1. Efectuarea anumitor corelări de ordin tehnic în contextul aplicării noilor reguli privind TVA în domeniul comerțului electronic;
  2. Reglementarea posibilității că anumite persoane impozabile să nu mai fie excluse de la aplicarea regimului special al ghișeului unic pentru TVA, în contextul scrisorii de punere în întârziere în Cauza 2020/4142;
  3. Transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 în ceea ce privește scutirile temporare aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, că răspuns la pandemia de COVID-19.

Modificările aduse în domeniul taxelor și impozitelor locale:

 1. Clarificări privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri/teren pentru clădirile folosite că domiciliu și terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor participante la acțiuni militare, misiuni și operațiuni pe teritoriul sau în afară teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestora, familiei acestora și urmașilor celui decedat;
  2. Clarificarea categoriilor de persoane persecutate politic de regimul comunist care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport;
  3. Simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice;
  4. Creșterea autonomiei locale, în sensul că autoritățile publice locale hotărăsc acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru participanții la Revoluția din Decembrie 1989;
  5. Clarificări privind depunerea în format electronic la organul fiscal a actelor de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmite în formă electronică și semnate cu semnătură electronică calificată;
  6. Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării că în baza de impozitare nu se cuprinde TVA-ul.

Prin Ordonanță nr.11/2021 sunt aduse modificări la Codul de procedura fiscală ce au în vedere:

-Introducerea SAF-T (Standard Audit File for Tax) în legislația națională de la 01 ianuarie 2022-un fișier de audit standard pentru schimbul electronic de date contabile de la contribuabil către organul fiscal, într-un format standardizat de date. Astfel, se poate realiza mult mai ușor o analiză și un control fiscal. În plus, se asigură transparența și creșterea gradului de încredere între organul fiscal și contribuabil;

-Obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor - ANAF, respectiv Spațiul Privat Virtual, a persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Înrolarea în SPV asigură o comunicare și un mod de lucru 24/24, 7 zile pe săptămână, cu administrația fiscală și reprezintă o eficientizare clară a modului în care cetățeanul interacționează cu organul fiscal. De asemenea, se limitează contactul fizic între contribuabili și administrația fiscală;

- Crearea posibilității corectării declarațiilor fiscale ori de câte ori, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, sunt dispuse măsuri care implică și modificări de impuneri aferente unor creanțe fiscale și perioade pentru care s-a anulat rezervă verificării ulterioare;

- Apare posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către aceeași echipa de inspecție care a încheiat actul desființat, dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către o altă echipa de inspecție;

- Se introduceo procedură permanentă de eșalonare simplificată la plată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central, având în vedere că eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare, în formă simplificată, adoptată prin OUG 181/2020, a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale în timpul pandemiei de coronavirus; măsura se aplică din1 octombrie 2021, adică imediat după ce expiră mecanismul temporar din OUG 181/2020;

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide