</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Modificari legislative privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

by Maria Ciudin , 21 apr 2020 Venituri salariale / Concedii / COVID-19
Modificari legislative privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea 319/16.04.2020, a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala.

Cele mai importante dispozitii introduse prin aceasta Ordonanta de Urgenta sunt urmatoarele:

1. Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica.

2. In perioada situatiei de urgenta persoanele carora li se interzice continuarea activitatii si pentru care a fost instituita masura de carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina, indiferent de locul in care aceasta se instituie, respectiv institutionalizata, la o locatie declarata de catre persoana carantinata sau prin izolare, care se acorda pentru perioada si pe baza documentelor prevazute prin ordin al ministrului sanatatii, in functie de evolutia situatiei epidemiologice.

Pentru persoanele aflate in situatiile mentionate, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii de familie dupa ultima zi a perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei starii de urgenta.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru situatiile prevazute mai sus reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 10 din Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 (ca regula, media veniturilor brute lunare din salarii si asimilate salariilor din ultimele 6 luni din ultimele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare).

3. Persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav daca insotesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru sau nemembru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene trebuie sa prezinte un certificat de concediu medical.

Certificatul se elibereaza de catre casa de asigurari de sanatate la care angajatorul persoanei asigurate depune Declaratia 112, prevazuta la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sau de catre cea cu care aceasta are incheiat contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara a persoanelor mentionate.

Documentele prevazute mai sus pot fi transmise casei de asigurari de sanatate care elibereaza certificatul de concediu medical de catre persoanele au insotit copilul la tratament in strainatate pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau, dupa caz, de catre persoanele care autentifica documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanta, iar casa de asigurari, la randul sau, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, beneficiarilor/persoanelor in drept/angajatorilor, dupa caz.

4. Indemnizatia aferenta concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, dupa caz, de casa de asigurari de sanatate la care angajatorul persoanei asigurate depune Declaratia 112 sau de catre cea cu care aceasta are incheiat contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dupa caz si pe baza certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz.

Indemnizatia la care asiguratii au dreptul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist sau, dupa caz, de casa de asigurari de sanatate la care angajatorul persoanei asigurate depune Declaratia 112 sau de catre cea cu care aceasta are incheiat contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

5. Durata de acordare a indemnizatiei aferente pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor interventii chirurgicale. In aceste cazuri, durata concediului medical este stabilita de catre medicul specialist in functie de evolutia bolii.

Durata de acordare a indemnizatiei la care asiguratii au dreptul pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani este corespunzatoare numarului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul specialist.

6. Indemnizatiile aferente certificatelor de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta pot fi solicitate pe baza actelor justificative de catre persoanele indreptatite, precum si de platitorii de indemnizatii in termen de 180 de zile de la data incetarii perioadei starii de urgenta. Cuantumul indemnizatiilor solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

7. Incepand cu veniturile aferente lunii martie 2020, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina de care beneficiaza personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19.

8. Personalul din sistemul sanitar implicat in aplicarea masurilor de prevenire, limitare si tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situatiei de urgenta, beneficiaza de indemnizatie de hrana, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, in cuantumul lunar stabilit, indiferent de timpul efectiv lucrat.

9. Personalul din unitatile de asistenta sociala, respectiv servicii sociale cu cazare publice, astfel cum sunt acestea identificate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 867/2015, in aplicarea masurilor de prevenire, limitare si tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situatiei de urgenta, beneficiaza de indemnizatie de hrana, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 in cuantumul lunar stabilit de lege, indiferent de timpul efectiv lucrat.

Dispozitiile analizate intra in vigoare la data publicarii actului normativ in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv 16 aprilie 2020.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide