</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Legea carantinei si a izolarii a fost publicata: care sunt masurile prevazute de lege

by Maria Ciudin , 20 iul 2020 COVID-19
Legea carantinei si a izolarii a fost publicata: care sunt masurile prevazute de lege

UPDATE

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, act normativ prin care se stabileste aplicabilitatea Legii carantinei si a izolarii nr. 136/2020.

1. Carantina

Carantina persoanelor se impune in conditiile pandemiei de COVID-19 declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11 martie 2020 si certificata in conditiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 136/2020 din cauza riscului inalt de contagiozitate al virusului SARS-CoV-2, pentru:

a) persoanele care au intrat in contact direct cu persoane sau cel putin cu o persoana confirmata cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR;

b) persoanele care sosesc din tari si/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, tari si/sau zone stabilite de catre INSP in conditiile legii;

Carantina se realizeaza, dupa caz, la domiciliul persoanei carantinate, la o locatie declarata de aceasta sau in spatii special desemnate de catre autoritatile competente.

Carantina persoanelor in spatii special desemnate de catre autoritatile competente se dispune in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care persoana pentru care se instituie masura de carantina declara pe propria raspundere ca nu isi pot asigura conditiile de separare fizica la domiciliu sau la locatia declarata de acestea;

b) in cazul in care persoana refuza masura de carantina la domiciliu sau la locatia declarata de catre aceasta;

c) in cazul nerespectarii masurii de carantina la domiciliu sau la locatia declarata pe durata acesteia, desi a consimtit-o anterior la data instituirii masurii.

In situatiile de carantinare in spatii special desemnate, medicul curant sau, dupa caz, organele de control, recomanda, iar reprezentantul directiei de sanatate publica decide carantinarea persoanei in spatiul special desemnat de autoritati, daca acestia constata riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitara. Medicul curant va informa in termen de maximum 2 ore directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, care confirma sau infirma, dupa caz, masura carantinarii persoanei in spatiul special desemnat de autoritati. Masura de confirmare sau infirmare a carantinarii se dispune de catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti prin decizie motivata, cu caracter individual.

In scopul prevenirii raspandirii bolii infectocontagioase, pana la comunicarea deciziei directiei de sanatate publica prin care se confirma sau se infirma masura carantinei recomandata in spatiul special desemnat de autoritati sau, dupa caz, pana la comunicarea hotararii primei instante, persoana in cauza nu poate parasi domiciliul, locatia declarata pentru carantina sau, dupa caz, spatiul special desemnat de autoritati, fara incuviintarea medicului sau a reprezentantului directiei de sanatate publica.

2. Carantina zonala

Se recomanda carantina zonala atunci cand, in baza evaluarii, se constata ca riscul raspandirii infectiei in comunitate nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate depaseste pragul stabilit de Institutul National de Sanatate Publica.

Criteriile utilizate in evaluarea riscului epidemiologic de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in vederea instituirii carantinei zonale sunt:

a) Criterii pentru declansarea analizei amanuntite in vederea propunerii deciziei de carantinare zonala:

 1. trend crescator pentru ultimele 14 zile;
 2. rata de infectare peste nivelul de alerta (3 cazuri/1.000 de locuitori);
 3. ponderea majoritara a cazurilor in cadrul comunitatii fata de focarele inregistrate in comunitati inchise (centre rezidentiale, unitati sanitare);
 4. ponderea populatiei in varsta de 65 de ani si peste, atat in localitate, cat si in zonele rurale ale judetului;
 5. personal insuficient pentru desfasurarea anchetelor epidemiologice in cadrul DSP, in raport cu numarul de cazuri confirmate;
 6. personal sanitar in/suficient in spitalele care asigura asistenta medicala pacientilor suspecti/confirmati cu COVID-19 (focare in randul personalului medico-sanitar), dotare insuficienta cu echipamente personale de protectie;
 7. gradul de ocupare a paturilor, atat pe sectiile COVID, cat si pe sectiile ATI >90%, cu pacienti din zona respectiva;
 8. populatia din zona afectata nu este complianta la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile in urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.

b) Criterii aditionale pentru luarea deciziei de carantinare:

 1. existenta unui/unor medici de familie pe raza localitatii care sa fie responsabilizat/responsabilizati cu contactarea si monitorizarea din punct de vedere medical a contactilor izolati la domiciliu si acordarea asistentei medicale a populatiei din zona respectiva;
 2. existenta unei unitati comerciale pentru asigurarea nevoilor esentiale;
 3. existenta unei farmacii pentru asigurarea medicamentelor necesare tratamentului uzual al populatiei;
 4. daca localitatea este traversata de un drum judetean/national;
 5. daca la nivelul localitatii sunt suficiente resurse umane din cadrul politiei locale sau pot fi mobilizate alte resurse umane pentru asigurarea monitorizarii zilnice a respectarii regimului de izolare la domiciliu;
 6. in cazul localitatilor mai mari (orase, municipii) evaluarea spitalului care asigura asistenta medicala pacientilor suspecti/confirmati COVID-19, din punct de vedere al gradului de ocupare, a situatiei stocurilor de echipamente, a numarului de personal medical;

Carantina zonala se instituie prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau al persoanei desemnate de acesta, in baza hotararii CJSU. Decizia de ridicare a carantinei se dispune prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau al persoanei desemnate de acesta, in baza hotararii CJSU.

3. Izolarea

Izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne si simptome sugestive infectarii cu virusul SARS-CoV-2 se realizeaza dupa cum urmeaza:

a) in unitatile sanitare desemnate de Ministerul Sanatatii care asigura asistenta medicala a pacientilor cu COVID-19 sau in zone-tampon ale altor spitale din reteaua sanitara publica sau privata, pana la confirmarea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 prin test RT-PCR;

b) locatie alternativa atasata unei unitatii sanitare;

c) la domiciliu sau la o locatie declarata, pentru pacientii asimptomatici, dupa evaluarea clinica si paraclinica pentru o perioada de 14 zile de la data diagnosticului.

Izolarea se instituie pe baza acordului persoanelor supuse examinarii, in scopul efectuarii examinarilor clinice, paraclinice si a evaluarilor biologice, pana la primirea rezultatelor, dar nu mai mult de 48 de ore.

Cel mai tarziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinarilor clinice si paraclinice si daca se mentine riscul transmiterii virusului SARS-CoV-2, medicul recomanda prelungirea masurii izolarii intr-una din locatiile mentionate. In situatia in care persoana refuza masura izolarii sau masura prelungirii izolarii medicul informeaza de indata, dupa consemnarea refuzului persoanei, directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, care, in termen de cel mult doua ore, va emite decizia prin care confirma sau infirma masura izolarii sau a prelungirii izolarii recomandate de medic.

In scopul prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV-2, pana la comunicarea deciziei directiei de sanatate publica prin care se confirma sau se infirma masura izolarii sau a prelungirii izolarii recomandate in spatiul special desemnat de autoritati sau, dupa caz, pana la comunicarea hotararii primei instante, persoana in cauza nu poate parasi locatia unde se afla izolata fara incuviintarea medicului sau a reprezentantului directiei de sanatate publica.

Masura izolarii instituite inceteaza la data confirmarii persoanei ca fiind vindecata pe baza examinarilor clinice si paraclinice sau a recomandarii medicului care constata ca riscul de transmitere a bolii nu mai exista.

Pentru perioada izolarii si carantinarii persoanele supuse acestor masuri beneficiaza de concediu medical potrivit prevederilor legale in vigoare. Prin certificat eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica se intelege decizia de confirmare a carantinarii si deciziile de confirmare sau prelungire a izolarii.

De asemenea, in Anexele la Ordinul nr. 1309/2020 sunt prevazute modelele de decizii de confirmare/infirmare a carantinarii, respectiv modelele de decizii de confirmare/infirmare a izolarii.

***

In Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, asa numita “Legea carantinei si a izolarii”.

Legea nr. 136/2020 reglementeaza unele masuri necesare in domeniul sanatatii publice cu caracter temporar, in situatii de risc epidemiologic si biologic, pentru prevenirea introducerii si limitarea raspandirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul Romaniei.

Conform acestui act normativ, termenii “carantina” si “izolare” prezinta urmatoarele intelesuri:

a) carantina persoanelor - masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, constand in separarea fizica a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent inalt patogen de alte persoane, in spatii special desemnate de catre autoritati, la domiciliu sau la locatia declarata de catre persoana carantinata, stabilita prin decizie individuala motivata a directiei de sanatate publica, care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei carantinate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege;

b) carantina zonala - masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, prin care se urmareste separarea fizica a persoanelor si activitatilor, inclusiv limitarea circulatiei dintr-un perimetru afectat de o boala infectocontagioasa de perimetrele invecinate, astfel incat sa se previna raspandirea infectiei sau contaminarii in afara acestui perimetru;

c) izolarea - masura care consta in separarea fizica a persoanelor afectate de o boala infectocontagioasa sau a persoanelor purtatoare ale agentului inalt patogen chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive, la domiciliu, la locatia declarata de persoana izolata, intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare, in vederea monitorizarii starii de sanatate si aplicarii unui tratament, dupa caz, masura instituita in scopul vindecarii si reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimtamantului persoanelor sau, in lipsa acestuia, prin decizia individuala motivata a directiei de sanatate publica, care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei izolate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege;

Carantina in spatii special desemnate de catre autoritatile competente se realizeaza in urmatoarele situatii:

a) in situatia in care persoanele pentru care se instituie masura de carantina declara pe propria raspundere ca nu isi pot asigura conditiile de separare fizica la domiciliu sau la locatia declarata de acestea;

b) in situatia nerespectarii masurii de carantina la domiciliu sau la locatia declarata, pe durata acesteia, desi a consimtit-o la data instituirii.

Situatiile de risc epidemiologic si biologic pentru care se instituie masurile prevazute de Legea nr. 136/2020 sunt urmatoarele:

a) epidemie declarata prin ordin al ministrului sanatatii;

b) urgenta de sanatate publica de importanta internationala, certificata prin hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, in baza declaratiei Organizatiei Mondiale a Sanatatii;

c) pandemie declarata de Organizatia Mondiala a Sanatatii si certificata prin hotarare de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta;

d) cazul de risc epidemiologic si biologic iminent identificat si constatat de structurile aflate in coordonarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau de catre institutiile aflate in subordinea Ministerului Sanatatii.

Carantina persoanelor se instituie pe baza informatiilor stiintifice oficiale si a definitiei de caz, la domiciliul persoanei, la o locatie declarata de aceasta sau, dupa caz, intr-un spatiu special desemnat de autoritati, cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent inalt patogen care:

a) sosesc din zone in care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel national, european si international de catre organismele competente in domeniu;

b) au intrat in contact direct cu cel putin o persoana confirmata cu o boala infectocontagioasa.

In situatia in care persoanele carora li se aplica masura carantinarii refuza carantina la domiciliu sau la locatia declarata de acestea, precum si atunci cand persoanele in cauza incalca masura carantinei pe durata acesteia, desi au consimtit-o anterior, medicul sau, dupa caz, organele de control recomanda, iar reprezentantul directiei de sanatate publica decide carantinarea persoanei in spatiul special desemnat de autoritati, daca acestia constata riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitara.

Medicul sau, dupa caz, organele de control vor informa de indata directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, care confirma sau infirma, dupa caz, masura carantinarii persoanei in spatiul special desemnat de autoritati, printr-o decizie cu caracter individual. In scopul prevenirii raspandirii bolii infectocontagioase, pana la comunicarea deciziei directiei de sanatate publica prin care se infirma masura carantinei recomandate in spatiul special desemnat de autoritati sau, dupa caz, pana la comunicarea hotararii primei instante, persoana in cauza nu poate parasi domiciliul, locatia declarata pentru carantina sau, dupa caz, spatiul special desemnat de autoritati, fara incuviintarea medicului sau a reprezentantului directiei de sanatate publica.

Carantina se instituie pe durata perioadei de incubatie specifice bolii infectocontagioase suspicionate. Masura inceteaza la expirarea termenului specific perioadei de incubatie sau anterior, ca urmare a confirmarii persoanei ca purtatoare a agentului inalt patogen, cu sau fara semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, fiindu-i aplicabile dispozitiile privitoare la masura izolarii din prezenta lege.

Izolarea se instituie pentru persoanele bolnave cu semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, precum si pentru persoanele purtatoare ale agentului inalt patogen, chiar daca acestea nu prezinta semne si simptome sugestive.

Pentru a asigura un echilibru corect intre nevoia de a preveni raspandirea unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitara si dreptul la libertate al persoanelor, masura izolarii se instituie in functie de boala infectocontagioasa, stabilita potrivit prezentului alineat, cu respectarea urmatoarelor standarde necesare exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale:

a) masura sa fie dispusa pe durata limitata, in mod nediscriminatoriu si proportional cu situatia de fapt care o determina;

b) masura sa aiba ca scop prevenirea raspandirii unei boli infectocontagioase, periculoase pentru siguranta persoanei si sanatatea publica;

c) masura sa fie instituita pentru a proteja interesul public si sa nu determine un dezechilibru intre nevoia de protejare a sanatatii publice si imperativul respectarii libertatii persoanei.

Izolarea se instituie cu acordul persoanelor supuse examinarii, iar in lipsa acestuia, atunci cand medicul constata riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitara, intr-o unitate sanitara sau, dupa caz, intr-o locatie alternativa atasata unitatii sanitare, in scopul efectuarii examinarilor clinice, paraclinice si a evaluarilor biologice, pana la primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore.

In situatia in care persoanele in cauza refuza masura izolarii, medicul informeaza de indata, dupa consemnarea refuzului persoanei, directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, care, in termen de cel mult doua ore, va emite decizia prin care confirma sau infirma masura izolarii recomandata de medic, in unitatea sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata acesteia.

Masura izolarii inceteaza la data confirmarii persoanei ca fiind vindecata pe baza examinarilor clinice si paraclinice sau a recomandarii medicului care constata ca riscul de transmitere a bolii nu mai exista.

Carantina pentru persoanele care sosesc in Romania din zone cu risc epidemiologic ridicat sau pentru persoanele care au intrat in contact direct cu persoanele infectate, in situatiile de risc epidemiologic, se dispune prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei si se pune in aplicare prin ordine ale ministrului sanatatii si ale unitatilor din subordine.

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis in scopul izolarii poate introduce actiune la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are resedinta ori la judecatoria in a carei circumscriptie este situat spatiul sau unitatea sanitara in care este izolata, solicitand anularea actului. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbre.

De asemenea, Legea nr. 136/2020 prevede faptul ca, in situatia existentei unui deficit de personal medical constatat de catre directia de sanatate publica sau de inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta sau al municipiului Bucuresti, pe durata instituirii masurii in domeniul sanatatii publice, in situatii de risc epidemiologic si biologic, personalul medical, paramedical si auxiliar specializat din sistemul public poate fi detasat cu acordul persoanei detasate, iar in lipsa acestuia, in conditiile prezentei legi, pe o durata de cel mult 30 de zile, prin ordin al ministrului sanatatii, al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau al persoanei desemnate de acesta sau, dupa caz, al conducatorului institutiei angajatoare.

Pe durata detasarii dispuse se asigura persoanei detasate, suplimentar fata de salariul platit de unitatea angajatoare, plata indemnizatiei de detasare in cuantum de 50% din salariul de incadrare, diurna zilnica de 2% din salariul de incadrare, cazarea si transportul in localitatea unde se dispune detasarea.

Drepturile platite persoanei detasate se suporta din bugetul Ministerului Sanatatii, transportul se asigura de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, iar cazarea de catre institutia care beneficiaza de serviciile persoanei detasate sau, dupa caz, de catre unitatea administrativ-teritoriala.

Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii, care nu poate fi realizata de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.

Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant, pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica. In caz de carantina sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la o data ulterioara, dar numai pentru luna in curs sau luna anterioara.

Durata concediilor medicale pentru carantina sau izolare nu se cumuleaza cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afectiuni.

In situatia in care durata perioadei de carantina sau de izolare stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina sau izolare reprezinta 100% din baza de calcul stabilita potrivit legii si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Legea nr. 136/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie 2020 si va intra in vigoare in termen de 3 zile de la publicare, respectiv pe 21 iulie 2020.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide