</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Impozitul pe profit. Cum se calculeaza si cine sunt contribuabilii

by Mihaela Colesnic , 10 aug 2017
Impozitul pe profit. Cum se calculeaza si cine sunt contribuabilii

Reglementarea impozitului pe profit reprezinta o discutie separata de cea referitoare la impozitul pe venit si un subiect care ridica numeroase intrebari, determinate de complexitatea sistemului fiscal si de modificarile legislative.

Legislatia si cotele de impozitare sunt diferite de la o tara la alta, cele mai mari valori ale taxelor fiind inregistrate in Emiratele Arabe Unite, Statele Unite si Porto Rico, in timp ce Europa este regiunea cu cea mai mica cota medie de impozitare a profitului.

 1. Despre impozitul pe profit
  1. Ce este impozitul pe profit
  2. Legislatia care reglementeaza impozitul pe profit
  3. Cine plateste impozit pe profit
 2. Cum se calculeaza impozitul pe profit
  1. Cum se calculeaza rezultatul exercitiului fiscal si venitul impozabil
  2. Cheltuielile deductibile partial si scutirile de impozit
  3. Elementele similare veniturilor si cheltuielilor pentru impozitul pe profit
  4. Ce este registrul de evidenta fiscala
 3. Plata impozitului pe profit
  1. Cand si cum se declara si se plateste impozitul pe profit
  2. Cum se corecteaza declararea eronata a impozitului pe profit
  3. Penalitatile pentru neplata impozitului pe profit

Despre impozitul pe profit

In tara noastra, impozitul pe profit este reglementat prin Codul Fiscal, reactualizat anual, care stabileste cine sunt contribuabilii, cum este organizat anul fiscal si care sunt regulile de impozitare generale si cele speciale. Cota de impozitare a profitului este de 16%.

Ce este impozitul pe profit

Impozitul pe profit este o taxa datorata de persoanele juridice romane si persoanele juridice straine care desfasoara activitati in Romania prin intermediul unui sediu permanent.

Legislatia ce reglementeaza impozitul pe profit

Impozitul pe profit este reglementat de Codul Fiscal, de la articolul 13, pana la articolul 46 .

Cine plateste impozit pe profit

Iata care sunt cele mai importante prevederi referitoare la contribuabili, extrase din textul de lege:

ART. 13 - Contribuabili

(1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:

a) persoanele juridice romane, cu exceptiile prevazute la alin. (2);

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania;

c) persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania;

d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri astfel cum sunt prevazute la art. 12 lit. h);

e) persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene.

ART. 15 - Reguli speciale de impozitare

(1) In cazul urmatoarelor persoane juridice romane, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile urmatoarele tipuri de venituri:

a) pentru cultele religioase, veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, veniturile obtinute din chirii, (...) veniturile din despagubiri, in forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase(...);

b) pentru unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior, particulare, acreditate, precum si cele autorizate, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;

c) pentru asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, potrivit legii; (...)

(2) In cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, urmatoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:

a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;

b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si ucž. sportive;

e) donatiile, precum si banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;

f) veniturile din dividende, dobanzi, precum si din diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor si veniturilor neimpozabile;

g) veniturile din dobanzi obtinute de casele de ajutor reciproc din acordarea de imprumuturi potrivit legii de organizare si functionare;

h) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

i) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;

j) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; (...)

l) veniturile obtinute din reclama si publicitate, veniturile din inchirieri de spatii publicitare (...).

Cum se calculeaza impozitul pe profit

Rezultatul oricarei activitati economice este luat in considerare din doua perspective: ca rezultat contabil (rezultatul brut al exercitiului fiscal, inainte de impozitare) si rezultat fiscal (care se traduce prin profit impozabil, sau prin pierdere fiscala). Acesta din urma se calculeaza conform formulei de mai jos, trimestrial sau anual.

Cum se calculeaza rezultatul fiscal

Ecuatia rezultatului fiscal arata astfel: se calculeaza diferenta dintre veniturile totale si cheltuielile totale inregistrate conform reglementarilor contabile, dupa care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si se adauga cheltuielile nedeductibile. Rezultatul final ia in calcul si elementele similare veniturilor si cheltuielilor, dar si pierderile fiscale. Rezultatul fiscal pozitiv reprezinta profitul impozabil, in timp ce rezultatul fiscal negativ este considerat pierdere fiscala.

Impozitul pe profit = veniturile totale - cheltuielile totale inregistrate conform reglementarilor contabile - veniturile neimpozabile si deducerile fiscale + cheltuielile nedeductibile.

Cheltuielile deductibile partial si scutirile de impozit

Cheltuielile destinate cercetarii si dezvoltarii sunt deductibile, persoanele juridice care intreprind astfel de activitati primind stimulente fiscale, precum deducerea suplimentara la calculul rezultatului fiscal, in proportie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati si aplicarea metodei de amortizare accelerata, in cazul achizitionarii de aparatura si echipamente necesare in domeniul cercetarii si dezvoltarii.

In ceea ce priveste scutirile de impozit pe profit, acestea se acorda in cazul profitului reinvestit in echipamente tehnologice, calculatoare si programe informatice, masini de casa, de control si de facturare, achzitionate inclusiv prin contracte de leasing financiar.

Elementele similare veniturilor si cheltuielilor pentru impozitul pe profit

Pentru a intelege mai bine ce reprezinta aceste sume, iata cateva exemple de elemente similare veniturilor sau cheltuielilor:

1. Diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat;

2. Castigurile legate de vanzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobandite sau rascumparate;

3. Sumele inregistrate in rezultatul reportat, care se deduc la calculul rezultatului fiscal in conformitate cu prevederile art. 21 din Codul Fiscal;

4. Diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat;

5. Valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare care a fost inregistrata in rezultatul reportat.

Ce este registrul de evidenta fiscala

Calcularea profitului impozabil nu poate fi realizata in lipsa unui registru de evidenta fiscala, pe care persoana juridica este obligata sa il intocmeasca, intr-un singur exemplar, in forma scrisa sau electronica. Completarea datelor se realizeaza in ordine cronologica, respectand operatiunile fiscale si datele prezentate in declaratiile de impunere.

Registrul de evidenta fiscala trebuie sa contina date ca amortizarea fiscala, reducerile si scutirile de impozit pe profit, calculul dobanzilor si al diferentelor de curs valutar care sunt deductibile fiscal, lichidarile si transferurile de active si titluri de participare etc.

Plata impozitului pe profit

Reglementarile privind declararea si plata impozitului pe profit sunt prevazute in articolul 41 al Codului Fiscal actualizat.

Cand si cum se declara si se plateste impozitul pe profit

Calculul si declararea impozitului pe profit, cu anumite exceptii, se realizeaza trimestrial, pana la data de 25 a primei luni care urmeaza incheierii trimesterelor I-III, prin intermediul Formularului 101.

Plata impozitului pe profit poate fi realizata anual sau trimestrial, in mod anticipat, termenul pana la care poate fi efectuata plata impozitului anual fiind acelasi cu termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit. In cazul platii anticipate, realizate trimestrial, aceasta se declara in Formularul 100.

Institutiile de credit sunt obligate sa declare si sa plateasca impozit pe profit anual, cu plati anticipate realizate trimestrial, in timp ce cultele religioase, insitutiile particulare de invatamant preuniversitar si superior, asociatiile de proprietari, organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si cele patronale si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, pomicultura si viticultura au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie a anului urmator celui pentru care este realizat calculul impozitului.

Cum se corecteaza declararea eronata a impozitului pe profit

In cazul in care exista erori inregistrate in contabilitate, acestea se corecteaza in felul urmator:

1. Erorile referitoare la rezultatul reportat sunt corectate, mai intai, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se refera acestea, urmata de depunerea unei declaratii cu rol rectificator, respectand conditiile prevazute de Codul Fiscal;

2. Erorile referitoare la contul de profit si pierdere sunt luate in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal in anul in care se efectueaza corectarea acestora.

Penalitatile pentru neplata impozitului pe profit

Codul de procedura fiscala stabileste dobanzi si penalitati de intarziere pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la termen. Acestea sunt calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data achitarii sumei datorate. In 2017, valoarea dobanzii datorate este de 0,02%, pentru fiecare zi de intarziere, in timp ce penalitatile de intarziere au fost fixate la valoarea de 0,01%.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide