</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Impozitarea veniturilor din alte surse in 2020

by Mihaela Colesnic , 17 apr 2018 Data modificarii: 29 iun 2020
Impozitarea veniturilor din alte surse in 2020

Va prezentam mai jos cum sunt impozitate, la nivelul persoanelor fizice, veniturile din alte surse. Vom aborda inclusiv tratamentul fiscal al conventiilor civile si al cesiunilor de creante efectuate de persoane fizice.

In vederea impozitarii acestei categorii de venituri sunt aplicabile impozitul pe venit si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Definirea veniturilor din alte surse

Ce este cuprins in aceasta categorie? In principiu, sunt incluse toate veniturile obtinute de persoane fizice care nu au fost mentionate la celelalte categorii din Codul fiscal (Legea 227/2015) si, de asemenea, care nu au fost mentionate expres ca fiind neimpozabile.

Codul fiscal prevede o lista de venituri din alte surse, cu titlu de exemplu. Aceasta lista nu este exhaustiva si cuprinde:

 1. prime de asigurari suportate pentru persoane fizice care nu sunt salariati ai entitatii respective;

1.1. veniturile obtinute de catre operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populatie si de la persoane juridice in vederea producerii de statistici oficiale, cu exceptia cazului cand aceste venituri sunt incadrate la venituri salariale;
1.2. indemnizatiile pentru limita de varsta acordate in conditiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor;
1.3. indemnizatiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului;

 1. castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;

 2. venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;

 3. onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

 4. venituri obtinute de persoana fizica in baza contractului de administrare incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu exceptia celor neimpozabile din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an,

 5. veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevazute la26din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat veniturile neimpozabile in volum de maximum 20 mc/an;

 6. veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura pentru care persoana este inregistrata fiscal

 7. bunurile si/sau serviciile primite de un participant la persoana juridica, acordate/furnizate de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia;

 8. suma platita unui participant la o persoana juridica, in folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la acesta, peste pretul pietei pentru astfel de bunuri ori servicii;

 9. distribuirea de titluri de participare, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, altele decat cele inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titlurile de valoare;

 10. dobanda penalizatoare platita in conditiile nerespectarii termenului de plata a dividendelor distribuite participantilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990;

 11. veniturile obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanta respectiva.

Iar in normele metodologice aferente, lista este suplimentata pentru a include si:

 1. remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;

 2. veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;

 3. sumele platite de catre organizatori persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare;

 4. indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale;

 5. veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate si altele asemenea;

 6. tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii;

 7. venituri sub forma anumitor bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, si membrii de familie ai acestora, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;

 8. sume ramase disponibile dupa acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare si regenerare a padurilor si a caror restituire a fost solicitata de proprietarii de paduri persoane fizice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic;

 9. veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma bacsisului, potrivit prevederilor legale.

Impozit pe venit

Pentru veniturile din alte surse este aplicabil un impozit pe venit de 10%.

Impozitul este cu retinere la sursa, fiind impozit final, cu exceptia cesiunilor de creante efectuate de persoane fizice, pentru care sunt prevazute reguli speciale.

De asemenea, pentru veniturile obtinute de persoanele fizice din activitati efectuate cu caracter ocazional (incadrate la art. 114, lit. g din Codul Fiscal), daca persoana fizica prezinta platitorului de venit o declaratie pe proprie raspundere ca este inregistrata fiscal pentru activitatea respectiva, nu i se mai retine la sursa impozitul pe venit.

Impozitul retinut la sursa de catre platitorii de venituri se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Cesiunea de creante

Pe baza prevederilor din Codul fiscal (art. 114, lit. l si art. 116, alin. 2 lit. b, si alin. 3), veniturile obtinute din cesiunea de creanta se incadreaza la venituri din alte surse si sunt supuse impozitului pe venit, care in 2018 este in cota de 10%. Reamintim ca in 2017 impozitul pe venit era in cota de 16%.

In cazul cesiunilor de creante, venitul anual impozabil reprezinta diferenta dintre incasarile si platile efectuate in anul respectiv in legatura cu cesiunea de creante. Nu se iau in calcul incasarile si platile de principal in cazul in care creanta cesionata este aferenta unui imprumut. De asemenea daca persoana fizica a acordat un imprumut si acum i se ramburseaza principalul, acesta nu va fi inclus la venituri din alte surse impozabile.

Daca au fost avansuri incasate in 2017, conform art. 116, alin. 3 din Codul fiscal ar rezulta ca:

- avansul care a fostincasat in 2017 va fi luat in calcul la determinarea impozitului pe venit pentru anul 2017 (cu mentiunea ca pentru impozitarea veniturilor aferente anului 2017 se va aplica cota de impozit pe venit aferenta anului 2017, respectiv 16%)

- ce se incaseaza in 2018 va fi luat in considerare la determinarea impozitului pe venit pentru anul 2018.

Pentru alocarea cheltuielilor aferente interpretarea noastra este ca in determinarea venitului impozabil se tine cont de cheltuielile efectuate in acelasi an fiscal.

Pentru veniturile obtinute din cesiuni de creante, persoana fizica trebuie sa depuna declaratia unica, respectiv formularul 212, pana la data de 15 martie a anului urmator celui in care au fost obtinute veniturile. Termenul de plata coincide cu termenul de declarare.

Deoarece aceste modificari privind declararea si plata au fost introduse in Codul fiscal de la 1 ianuarie 2018, au fost prevazute si masuri tranzitorii pentru veniturile aferente anului 2017, respectiv pentru acestea termenul de depunere al declaratiei unice este 15 iulie 2018.

Conventii civile

Si veniturile obtinute din conventii civile se incadreaza la categoria de venituri din alte surse si sunt supuse impozitului pe venit.

Conventiile civile se incheie pentru activitati care nu au caracter de continuitate, ci au caracter ocazional, si pentru care persoana fizica nu este inregistrata fiscal si nu are obligatia sa se inregistreze. Nu exista insa o definitie pentru ceea ce reprezinta „caracterul de continuitate”. In Codul Fiscal astfel de venituri se incadreaza laart. 114, alin.2, lit. g, cu normele metodologice aferente.

"ART. 114- Definirea veniturilor din alte surse

[…]

(2) In aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:

[…]

7) veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap.II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;"

Norme metodologice aferente:

„(2) In veniturile din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinseveniturile realizate de contribuabilii care nu sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materiesi care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,fara a avea caracter de continuitatesi pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II Venituri din activitati independente si cap. VII Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura din titlul IV al Codului fiscal."

Pentru aceste venituri se va retine la sursa, de catre platitorul de venit, impozit pe venit in cuantum de 10%.

Contributia de asigurari sociale de sanatate

Pentru veniturile din alte surse nu se datoreaza CAS (contributia de asigurari sociale). Art. 137 din Codul Fiscal mentioneaza tipurile de venituri supuse acestei contributii si nu sunt incluse aici si veniturile din alte surse.

Pentru astfel de venituri se datoreaza CASS (contributia de asigurari sociale de sanatate)daca este depasit plafonul anual de 12 salarii de baza minime brute pe tara.

La determinarea plafonului aferent anului 2020 se iau in calcul veniturile estimate a fi obtinute de catre persoana fizica in anul 2018. Iar pe langa veniturile din alte surse sunt cuprinse veniturile din activitati independente, veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, veniturile din asocieri cu persoane juridice, veniturile din investitii, veniturile din agricultura, piscicultura si silvicultura si veniturile din cedarea folosintei bunurilor.

In cazul in care prin insumarea acestor venituri estimate a fost depasit plafonul, persoana fizica va datora CASS in cota de 10%, la o baza impozabila lunara situata la nivelul salariului minim brut pe economie.

Autor: Ina Tornea, ADIT

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide