</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Cum obtii rambursarea de TVA si care sunt procedurile de urmat

by Mihaela Colesnic , 08 mai 2018
Cum obtii rambursarea de TVA si care sunt procedurile de urmat

In fiecare an, firmele pot solicita rambursarea de TVA pentru numeroase cheltuieli ale societatii, iar ca sa stii care sunt pasii de urmat si ce presupune intreaga procedura, am pregatit mai jos un articol complet si informativ.

 

Ce este rambursarea de TVA, cum se calculeaza si cand poate fi solicitata?

 Rambursarea taxei pe valoare adaugata (TVA) reprezinta decontarea sumelor negative de catre organul fiscal catre personalele impozabile (companii). Mai exact, in cazul in care taxa aferenta achizitiilor efectuate de catre persoana impozabila este mai mare decat valoarea taxei colectate de catre organul fiscal, atunci rezulta un surplus (denumit suma negativa) care va fi rambursat catre persoana impozabila in urma completarii unei cereri de decont.

 Mai exact, cand suma TVA deductibila este mai mare decat suma TVA colectata, iar decontul contine sume negative, sume care vor fi recuperate de catre companie de la bugetul statului.

Pentru ce cheltuieli poate fi solicitata rambursarea de TVA?

 Exista numeroase tipuri de cheltuieli pentru care poate fi solicitata rambursarea de TVA, la care se adauga si activitatile internationale ale firmei, in cazul in care acestea exista. Printre tipurile de cheltuieli se numara: cheltuieli cu targuri, evenimente internationale, publicitate, transport, telecomunicatii, traininguri, cheltuieli de protocol, la restaurante sau cazari la hotel.

Ce legislatie reglementeaza rambursarea de TVA?

Rambursarea de TVA este reglementata prin Legea nr. 227/2015 din Codul Fiscal, actualizata prin Ordonata de Urgenta nr. 3/2018 din data de 8 februarie 2018.

Cum se calculeaza valoarea TVA-ului rambursat?

 Valoarea TVA-ului care trebuie rambursat se calculeaza in urma stabilirii sumelor care au rezultat din taxele aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila si taxele colectate pentru operatiuni taxabile. In urma calculelor, se va stabili daca exista TVA de rambursat catre persoanele impozabile sau daca acestea mai au TVA de plata catre organele fiscale (sume pozitive).

Cand se poate solicita rambursarea de TVA?

 Persoanele impozabile pot solicita rambursarea de TVA trimestrial sau lunar, in cazul in care exista sume negative care trebuie decontate.

De cate ori poti solicita rambursarea de TVA intr-o anumita perioada?

Solicitarea pentru rambursarea de TVA se poate face oricand exista un surplus de TVA rezultat in urma calculelor aferente, insa numai daca suma este mai mare de 5000 de lei.

Cine poate solicita rambursare de TVA?

 Orice persoana impozabila, platitoare de TVA, poate solicita rambursarea sumei negative. Este necesara selectarea acestei optiuni din decontul de taxa prin formularul 300, decontul fiind totodata si cerere de rambursare.

Cine nu poate solicita rambursare de TVA?

Nu poate fi solicitata rambursarea de TVA in urmatoarele situatii: 

 • firmele care nu sunt platitoare de TVA nu pot solicita rambursarea sumei negative. Firmele neplatitoare de TVA sunt cele care au o cifra de afaceri sub 35.000 de euro
 • in cazul in care sumele negative sunt mai mici de 5000 de lei. Aceste sume vor fi reportate obligatoriu in decontul urmatoarei perioade fiscale

Cand se ramburseaza TVA-ul?

Rambursarea de TVA se face, de regula, in 45 de zile sau in 90 de zile in cazul in care solutionarea decontului de TVA presupune si un control anticipat. Termenul initial poate fi prelungit cu o perioada de la doua la sase luni in cazul in care, pentru solutionarea cererii este necesara administrarea de alte probe suplimentare in vederea luarii unei decizii.

In aceasta perioada, contribuabilul nu poate solicita dobanzi pentru rambursarea cu intarziere a TVA.

Unde trebuie depuse deconturile pentru rambursarea de TVA?

 Depunerea deconturilor pentru rambursarea de TVA se face la organul fiscal unde firmele au domiciliul fiscal prin una din urmatoarele modalitati: 

 • direct la departamentul care se ocupa de gestionarea fiscala
 • prin posta
 • prin e-mail

 

Cine emite si ce este Decizia de rambursare?

Decizia de rambursare reprezinta documentul prin care este aprobata cererea de rambursare a TVA-ului. Decizia de rambursare este emisa de catre organul fiscal competent, mai exact de catre ANAF.

 La cat timp dupa depunerea solicitarii de rambursare se emite Decizia de rambursare?

Pentru companiile cu risc fiscal mic, decizia de rambursare este emisa in termen de cinci zile de la depunerea cererii de decont, iar pentru ceilalti contribuabili, perioada variaza in functie de durata procedurii pentru analiza documentara sau a inspectiei fiscale anticipate.

Cum poti afla starea solicitarii de rambursare?

Stadiul solicitarii de rambursare poate fi verificat de catre contribuabili direct pe site-ul ANAF. Contribuabilul va avea nevoie de codul de identificare fiscala, suma solicitata pentru rambursare, luna si anul la care se refera decontul cu optiunea de rambursare, astfel incat sa poata fi identificat in registrul ANAF.

Situatia deconturilor cu rambursare de TVA este prezentata si actualizata lunar pe site-ul ANAF. 

 

Ce sunt companiile cu Risc Fiscal si cum este solutionat decontul de TVA in functie de gradul de risc?

Companiile cu Risc Fiscal sunt acele companii care, in urma depunerii documentelor pentru deconturi la ANAF, se incadreaza in categoria cu sume negative cu optiune de rambursare. Aceste companii vor fi verificate apoi in vederea efectuarii analizei de risc.

Ce inseamna Risc Fiscal Mic, Mediu si Mare?

In urma analizei de risc, organul fiscal va determina gradul de risc in care se incadreaza o companie. In categoria de risc fiscal mic se va avea in vedere ca sumele solicitate pentru decontare sa nu depaseasca 45.000 de lei si sa nu existe fapte de natura infractiunilor fiscale inscrise in cazierul fiscal al contribuabilului.

 Daca decontul cu sume negative depaseste acest plafon de 45.000 de lei, companiile sunt incadrate in gradul de risc fiscal mediu.

Pentru gradul fiscal mare se ia in calcul existenta unor fapte infractionale fiscale inscrise in cazierul fiscal si punctajul obtinut de contribuabil in urma analizelor fiscale efectuate de organele de inspectie fiscala (analiza documentara, fisa indicatorilor de inspectie fiscala, fisa analizei de risc). In plus, in aceasta categorie se incadreaza si contribuabilii care nu au depus in ultimele 12 luni toate declaratiile necesare (390 si 394), dar si pentru care a fost deschisa procedura de insolventa.

Cum se solutioneaza deconturile pentru rambursarea de TVA?

Deconturile prin care se solicita rambursarea de TVA sunt solutionate in functie de gradul de risc, dupa cum urmeaza: 

 • risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA-ului, de catre compartimentul de specialitate in termen de cel mult cinci zile de la data depunerii decontului
 • risc fiscal mediu (deconturi depuse de catre alti contribuabili decat contribuabilii mari, mijlocii sau exportatori incadrati in aceasta categorie de risc) - cu analiza documentara
 • risc fiscal mare - cu inspectie fiscala anticipata

 

Ce reprezinta standardul Individual Negativ (SIN)?

SIN-ul reprezinta suma maxima de TVA care poate fi rambursata fara o analiza documentara sau inspectie fiscala anticipata si este primul pas derulat de Fisc in procesul de stabilire a gradului de risc fiscal.

Cand se calculeaza SIN?

 SIN-ul este calculat trimestrial dupa cum urmeaza:

 • la data de 5 februarie pentru trimestrul I
 • la data de 5 mai pentru trimestrul II
 • la data de 5 august pentru trimestrul III
 • la data de 5 noiembrie pentru trimestrul IV

 

Ce este analiza documentara?

Analiza documentara reprezinta procedura de verificare a documentelor necesare care sa justifice suma solicitata pentru rambursarea de TVA.

Ce documente sunt solicitate in cadrul analizei documentare?

 Documentele solicitate pentru analiza documentara sunt: 

 • jurnalele de vanzari si de cumparari
 • balantele de verificare
 • contracte comerciale, facturi, documentele vamale care sa ateste exportul efectuat
 • documente care sa ateste efectuarea unei investitii si alte documente din care sa rezulte suma solicitata la rambursare
 • orice alte documente pe care organul fiscal le poate considera necesare pentru justificarea rambursarii

Aceste documente trebuie prezentata in original si in copie si trebuie sa faca referire la perioada din care provine suma negativa de TVA.

 

Ce este inspectia fiscala anticipata?

Inspectia fiscala anticipata este efectuata numai in cazul firmelor cu risc fiscal mare cu scopul de a verifica sumele solicitate pentru decontare si vizeaza doar perioadele pentru care se cere restituirea de bani.

Care sunt documente principale solicitate pentru inspectia fiscala?

Documentele necesare care sunt solicitate pentru inspectia fiscala sunt urmatoarele: 

 • documentele fiscale, deconturi si documente care sa ateste plata impozitelor, contributiilor si taxelor
 • bilanturile contabile si balantele de verificare intocmite pana la sfarsitul anului aferent perioadei care face obiectul inspectiei fiscale
 • registrul de evidenta fiscala (pentru platitorii de impozit pe profit)
 • documente justificative pentru serviciile primite de catre societate

 

Cum poate fi recuperat TVA-ul de incasat din comertul international?

TVA-ul din activitati de comert international, in cadrul UE, poate fi recuperat dupa cum urmeaza: 

 • operatiuni de import de bunuri pentru care este achitat TVA in alt stat membru
 • achizitii de bunuri sau servicii pe teritoriul unui alt stat membru si achitarea de TVA in momentul achizitiei

Care este procedura de rambursare TVA intracomunitar?

Procedura de rambursare de TVA intracomunitar presupune: 

 • completarea unei cereri de rambursare, reprezentata de Formularul 318
 • verificarea faptului ca persoana impozabila din Romania a fost inregistrata ca platitor de TVA in perioada in care s-au efectuat respectivele achizitii
 • redirectionarea cererii de rambursare de catre organul fiscal competent catre autoritatile competente din statul membru

Unde poti solicita rambursarea de TVA intracomunitar?

Solicitarea pentru rambursarea de TVA intracomunitar se face prin adresarea unei cereri de rambursare, pe cale electronica, statului membru in care au fost efectuate operatiuni de import sau achizitii. Cererea trebuie inaintata organului fiscal competent din Romania, prin intermediul serviciului „Depunere declaratii online”. Aceasta cerere este reprezentata de formularul 318.

Ce documente sunt necesare pentru rambursarea de TVA intracomunitar?

Pentru rambursarea de TVA intracomunitar este necesara completarea Formularului 318, care reprezinta „Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal”.

Cererea nu trebuie depusa mai tarziu de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare si trebuie sa contina: 

 • numele si adresa completa ale solicitantului
 • o adresa e-mail
 • descrierea activitatii economice a solicitantului pentru care sunt achizitionate bunurile si serviciile
 • perioada de rambursare acoperita de cerere
 • o declaratie din partea solicitantului ca nu a livrat bunuri si nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu exceptia serviciilor de transport si serviciilor auxiliare transportului, scutite in temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE, a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre o persoana care are obligatia de a plati TVA in conformitate cu art. 194-197 si 199 din Directiva 2006/112/CE
 • codul de inregistrare în scopuri de TVA al solicitantului
 • datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN si BIC
 • numele si adresa completa ale furnizorului sau prestatorului
 • codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de inregistrare fiscala a furnizorului sau prestatorului, cu exceptia importurilor
 • prefixul statului membru de rambursare, cu exceptia importurilor
 • data si numarul facturii sau documentului de import
 • baza impozabila si cuantumul TVA exprimate in moneda statului membru de rambursare
 • cuantumul TVA deductibil, exprimat in moneda statului membru de rambursare
 • dupa caz, partea de TVA deductibila;
 • natura bunurilor si a serviciilor achizitionate

Care este suma minima care poate fi solicitata in cazul rambursarii de TVA intracomunitar?

Suma minima care poate fi solicitata este raportata la perioada de rambursare dupa cum urmeaza: 

 • daca perioada de rambursare este mai mica de un an calendaristic, dar mai mare de trei luni, cuantumul TVA care poate fi solicitat pentru rambursare nu trebuie sa fie mai mic de 400 euro sau echivalentul aceste sume in moneda nationala a statului membru respectiv
 • daca perioada de rambursare reprezinta perioada unui an calendaristic sau perioada ramasa dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA care poate fi solicitat pentru rambursare nu trebuie sa fie mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala a statului membru respectiv

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide