</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Ce modificari va aduce Legea pentru aprobarea OUG 132/2020 mecanismului Kurzarbeit

by Alina Chirila , 18 nov 2020 COVID-19
Ce modificari va aduce Legea pentru aprobarea OUG 132/2020 mecanismului Kurzarbeit

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca a fost adoptat de Camera Deputatilor.

Au fost propuse modificari importante fata de forma actuala a OUG 132/2020, printre care enumeram:

 • Prin derogare de la prevederile art. 112 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in cazul reducerii temporare a timpului de munca, determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/ asediu, in conditiile legii, pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului. Se clarifica astfel ca reducerea timpului de munca se raporteaza la durata zilnica, saptamanala sau lunara si se prelungeste aplicabilitatea masurii cu pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu

 • Reducerea timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare, lunar, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal. – observam ca se elimina conditia ca cele 5 zile sa fie consecutive

 • Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii. – Observam ca se elimina conditia inregistrarii in REVISAL. Motivarea comisiei este ca registrul general de evidenta a salariatilor nu este actualizat astfel incat sa permita angajatorilor inscrierea reducerii timpului de munca.

 • Pentru detalierea procedurii de acordare/decontare a indemnizatiei, proiectul prevede: Indemnizatia este suportata de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta, in cel mult 5 zile de la emiterea deciziei Agentiei pentru ocuparea fortei de munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea in conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de decontare a sumelor se stabileste prin hotarare a Guvernului.

 • Pentru claritatea normei si evitarea unor situatii in care angajatorul nu poate aplica mobilitatea personalului, proiectul prevede ca: Pe perioada de aplicabilitate a masurii reducerii timpului sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • In cazul angajatorilor care aplica masura reducerii, acordarea de bonusuri, la salariul de baza, pentru structura de management a angajatorului, se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii. (OUG 132/2020 prevede in prezent ca se interzice acordarea de bonusuri, precum si alte adaosuri[...])

OUG impune interdictia de a plati bonusuri structurii de conducere in timpul aplicarii mecanismului de munca - fidelitate, chirie, asigurare de sanatate, etc. si bonusurile de performanta care sunt periodice in functie de rezultate si care nu se acorda cu regularitate, ci conditionat. Primele sunt direct legate de activitatea lunara a angajatilor si nu pot fi intrerupte sau amanate (ex. chirie, asigurare medicala), astfel ca nu se justifica interzicerea lor pe durata aplicarii schemei de munca flexibila.

 • Este precizata in lege procedura si conditiile privind decontarea sumelor catre angajatori. Pentru rezolvarea unor lipsuri ale textului OUG care au fost constatate in urma aplicarii ordonantei si care au dus la intarzierea sau imposibilitatea platilor catre angajatori, dupa articolul 1 se introduce un nou articol, art.11 , care cuprinde:

In vederea decontarii sumelor solicitate, angajatorul trebuie sa depuna o cerere insotita de urmatoarele documente:

 1. copie a deciziei privind reducerea timpului de munca, semnata de angajat ca a luat la cunostinta;
 2. balanta lunara de verificare, pentru perioada prevazuta la art.1 alin.(11) lit.b);
 3. un acord incheiat cu reprezentantii sindicatului din cadrul unitatii sau, in cazul in care nu exista un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, referitor procentul din numarul de salariati pentru care s-a dispus reducerea timpului de munca;
 4. lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia prevazuta la art.1 alin. (4);
 5. copie a documentelor de plata a salariilor, cu evidentierea platii indemnizatiei.

Cererea de decontare si documentele se depun de catre angajator, in format electronic sau in format letric, pana la data de 25 a fiecarei luni pentru plata indemnizatiei din luna anterioara, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, precum si a municipiului Bucuresti, in raza careia isi are sediul social.

In situatia in care cererea este depusa de catre angajator la o data ulterioara, suma aferenta lunii pentru care se face solicitarea se deconteaza in luna urmatoare.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in urma verificarii documentelor depuse de catre angajator, emit o decizie, in cel mult 5 zile de la depunerea corecta a documentelor, in care se precizeaza ca sunt respectate de catre angajator conditiile prevazute la art.1 alin. (11).

Atentie! Aceste prevederi nu sunt inca in vigoare! Legea trebuie sa fie promulgata si publicata in Monitorul Oficial.

In termen de 30 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea Guvernului nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 31 august 2020, se modifica in mod corespunzator.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide