</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Cazierul fiscal: cum obtii un certificat de cazier fiscal si in ce consta acesta

by Mihaela Colesnic , 13 apr 2018
Cazierul fiscal: cum obtii un certificat de cazier fiscal si in ce consta acesta

Cazierul fiscal reprezinta modalitatea prin care ANAF tine evidenta si verifica respectarea normelor fiscale, contabile si financiare. Acesta vizeaza contribuabilii, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice ori entitati care nu au respectat legile fiscale, contabile, vamale sau financiare si are rolul de a preveni si de a combate evaziunea fiscala.

Afla tot ce trebuie sa stii despre obtinerea unui cazier fiscal, despre datele pe care le contine acesta si despre prescrierea faptelor si modificarile ce pot fi facute privind cazierul fiscal.

 

 

Informatii generale despre cazierul fiscal

Cazierul fiscal urmareste respectarea de catre contribuabili a normelor ce tin de disciplina financiara, contabila, fiscala si vamala si este totodata un mijloc de eficientizare pe care organele fiscale il folosesc pentru administrarea impozitelor, taxelor si a contributiilor ce privesc bugetul general.

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala este institutia care le asigura contribuabililor accesul la informatii privind reglementarile pe care le vizeaza cazierul fiscal.

 

Ce este cazierul fiscal?

Cazierul fiscal tine evidenta persoanelor fizice, juridice si a entitatilor care nu au personalitate juridica si a faptelor acestora care au fost sanctionate conform normelor fiscale, contabile, vamale si a celor care privesc disciplina financiara. Prin cazierul fiscal se tine evidenta acestora si se urmareste respectarea legilor ce privesc fiscalitatea si celelalte reglementari mentionate anterior.

 

Ce informatii contine cazierul fiscal?

Cazierul fiscal contine informatii privind respectarea sau nerespectarea legilor fiscale in vigoare. Poti vedea pe site-ul ANAF toate cele 318 fapte considerate infractiuni sau contraventii care pot fi mentionate in cazierul fiscal.

 

Cine gestioneaza cazierele fiscale ale contribuabililor?

Conform Ordonantei Guvernului nr. 39/ 2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 655/ 2015, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) este institutia care organizeaza cazierul fiscal la nivel central, iar organele fiscale competente sunt cele care il gestioneaza.

 

Care este scopul cazierului fiscal

Scopul cazierului fiscal este acela de a tine evidenta si de a urmari respectarea legilor disciplinei fiscale, contabile si financiare si de a le asigura contribuabililor (persoane fizice, juridice si entitati fara personalitate juridica ce au fost sanctionate conform reglementarilor) informatii privind aceste legi.

 

Pentru cine se intocmeste un cazier fiscal

Cazierul fiscal se intocmeste pentru persoanele fizice sau juridice si pentru entitatile fara personalitate juridica sanctionate pentru infractiuni si contraventii ce tin de legile financiare, fiscale, vamale si contabile.

 

Legea care guverneaza existenta si utilizarea cazierului fiscal

Prin Ordonanta nr. 39/2015 se reglementeaza ultimele modificari ale legilor fiscale ce privesc cazierul fiscal. Hotararea de Guvern 1000/2015 publicata in Monitorul Oficial releva lista faptelor considerate ilicite in baza acestei reglementari, printre care se numara cele in neconcordanta cu urmatoarele legi:

 • Legea 241/2005 pentru prevenirea si combarerea evaziunii fiscale
 • Legea 31/1990, cunoscuta drept Legea societatilor
 • Codul fiscal
 • Codul vamal
 • Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
 • OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
 • Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

 

In ce situatii si dupa cat timp se prescriu datele din cazierul fiscal

Stergerea datelor din cazierul fiscal poate fi realizata in urmatoarele situatii:

 • Faptele savarsite nu mai sunt sanctionate de lege.
 • Faptele sunt considerate reabilitate de drept sau prin hotarare judecatoreasca.
 • Faptele au fost sanctionate ca infractiuni si faptasii nu au mai savarsit actiuni de aceeasi natura in urmatorii 5 ani dupa executarea pedepsei.
 • Faptele au fost sanctionate conform legii penale, cu avertisment sau amenda, iar faptasii nu au mai savarsit actiuni de aceeasi natura in urmatorii 5 ani dupa inscrierea informatiilor in cazierul fiscal.
 • Faptele au fost sanctionate contraventional, iar cuantumul amenzilor contraventionale a fost achitat intr-un interval de o luna de la data inscrierii informatiilor in cazier.
 • Faptele au fost sanctionate contraventional conform produselor accizabile si cuantumul amenzilor contraventionale a fost achitat intr-un interval de un an de la data inscrierii informatiilor in cazier.
 • Creantele administrate de ANAF, aparute drept urmare a atragerii raspunderii solidare sau patrimoniale cu debitorul au fost stinse.
 • Statutul contribuabilului a fost schimbat din inactiv in activ, prin declaratie ANAF.
 • Reprezentantul legal sau desemnat al contribuabilului a pierdut aceasta calitate prin schimbarea statutului in inactiv.
 • Decesul contribuabilului este urmat de radierea acestuia. In cazul radierii entitatilor fara personalitate juridice si a persoanelor juridice declarate inactive inainte de a fi radiate, inactivitatea fiscala va fi scoasa din evidenta reprezentantilor legali sau desemnati dupa implinirea termenului de 1 an de la data radierii.
 • Atunci cand informatiile inscrise in cazierul fiscal nu sunt in concordanta cu situatia reala a contribuabilului sau cand acestea au fost inregistrate fara respectarea dispozitiilor legale, contribuabilul poate cere rectificarea faptelor, respectiv a cazierului fiscal organului fiscal competent.

 

Contribuabilii pot fi scosi din evidenta in baza situatiilor detaliate in ordonanta; in cazul in care exista informatii ce descriu mai multe fapte sau situatii, vor fi sterse doar informatiile care impun scoaterea din evidenta. ANAF organizeaza si gestioneaza un istoric al contribuabililor scosi din evidenta cazierului fiscal; informatiile din acest istoric sunt pastrate timp de 10 ani de la data scoaterii din evidenta.

 

Cum se inscriu, cum se sterg si cum se modifica informatii din cazierul fiscal

Informatiile din cazierul fiscal se inscriu, sterg sau modifica la solicitarea contribuabilului si in functie de situatia fiscala a acestuia.

 

Documentele sau actele necesare pentru solicitarea certificatului de cazier fiscal

 In functie de statutul solicitantului, documentele necesare pentru obtinerea certificatului de cazier fiscal sunt urmatoarele:

 

Persoane fizice

 • Cererea tip, completata si datata; este vorba despre formularul 502, care poate fi descarcat si imprimat sau este distribuit gratuit in sediile ANAF;
 • Actul de identitate, BI sau CI al titularului sau al reprezentantului legal, in original si copie;
 • Procura autentica sau imputernicire avocatiala, daca cererea este depusa de un reprezentant legal;
 • Chitanta de achitare a taxei pentru obtinerea certificatului fiscal.

 

Persoane juridice

 • Cererea tip (formularul 502), completata si datata;
 • Actul de identitate, BI sau CI al reprezentantului legal sau al imputernicitului;
 • Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal sau imputernicirea avocatiala/ mandatul imputernicitului/ avocatului/ angajatului societatii;
 • Chitanta de achitare a taxei pentru obtinerea certificatului fiscal.

 

Asociatii sau entitati fara personalitate juridica

 • Cererea tip (formularul 502), completata si datata;
 • Actul de identitate, BI sau CI al asociatului desemnat sau al imputernicitului;
 • Imputernicirea data asociatului desemnat sau reprezentantului, in functie de caz;
 • Chitanta de achitare a taxei pentru obtinerea certificatului fiscal.

  

Certificatul de cazier fiscal

 

Ce este certificatul de cazier fiscal?

Certificatul de cazier fiscal este un document pe care organele ANAF il emit la cererea contribuabilului. Certificatul atesta calitatea contribuabilului de a avea sau nu fapte inscrise in cazierul fiscal.

Cine poate solicita certificat de cazier fiscal?

Certificatul de cazier fiscal poate fi solicitat de catre persoane fizice cu cetatenie romana si cu sau fara domiciliul in Romania, persoane fizice cu cetatenie straina care locuiesc in Romania, persoane juridice din Romania sau din strainatate, asociatii fara personalitate juridica in Romania sau in strainatate.

Persoanele fizice pot solicita certificatul de cazier fiscal personal sau prin reprezentant; persoanele juridice pot solicita acest certificat prin reprezentantul legal sau imputernicit; asociatiile fara personalitate juridica pot solicita certificatul printr-un asociat desemnat de catre ceilalti asociati sau prin reprezentantul legal.

Se poate solicita certificat de cazier fiscal pentru o alta entitate juridica?

Pentru entitatile juridice, singurii care pot solicita certificatul de cazier fiscal sunt reprezentantul legal sau imputernicitul persoanei juridice.

Se poate solicita certificat de cazier fiscal pentru o alta persoana fizica?

In cazul persoanelor fizice, certificatul de cazier fiscal poate fi solicitat printr-un reprezentant legal, in baza unei procuri sau imputerniciri avocatiale.

Unde se poate solicita certificatul de cazier fiscal?

Directiile generale ale finantelor publice judetene si administratiile municipiului Bucuresti sunt cele care emit la nivel local cazierul fiscal. Cererile pentru eliberarea certificatelor de cazier fiscal se depun la organul fiscal responsabil cu administrarea acestora pe plan local.

In Bucuresti, dosarele de cazier fiscal nu mai sunt ridicate de la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu exceptia contribuabililor mijlocii cu domiciliul fiscal in Bucuresti, ci de la departamentele specializate din cadrul Administratiilor Finantelor Publice de Sector:

 • Sector 1: Trezoreria din Str. Londra nr. 10 sau Administratia Financiara din Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 9-13  
 • Sector 2: Trezoreria din Bd. Ferdinand nr. 89 sau Administratia Financiara din Str. C. A. Rosetti nr. 39
 • Sector 3: Trezoreria din Str. Ciresului nr. 6 sau Administratia Financiara din Calea Mosilor nr. 156
 • Sector 4: Trezoreria din Str. Pieptanari nr. 31 sau Administratia Financiara din Str. Cutitul de Argint nr. 7
 • Sector 5: Trezoreria din Bd. Natiunilor Unite nr. 6-8 sau Administratia Financiara din Calea 13 Septembrie nr. 226
 • Sector 6: Trezoreria din Calea Giulesti nr. 3 sau Administratia Financiara din Str. Popa Tatu nr. 7.

Formularul 502: ce contine si cum se completeaza

Formularul 502 se completeaza de catre solicitant, indiferent daca acesta este titular sau reprezentant legal/ imputernicit; acesta va bifa in formular in ce calitate solicita certificatul de cazier fiscal.

Se vor completa datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice sau ale entitatii fara statut juridic care fac solicitarea (nume/ denumire, cod numeric personal/ numar de identificare fiscala, domiciliu fiscal). In formular este mentionat si motivul pentru care se solicita certificatul de cazier fiscal, precum si numele unitatii teritoriale competente. Numarul documentului va fi completat de catre organele catre care se face solicitarea.

 

Cat costa emiterea certificatului de cazier fiscal si cat dureaza emiterea acestuia

Pentru certificatul de cazier fiscal nu se mai plateste taxa extrajudiciara de timbru si taxa de eliberare. Cazierul se obtine in mod gratuit, pe loc, dupa completarea declaratiei 502..

 

Se poate solicita un certificat de cazier fiscal online?

Certificatul de cazier fiscal nu poate fi solicitat online, ci doar la organele competente. Formularele 502 si 504 pot fi descarcate online si completate inainte de depunerea lor in institutiile responsabile.

 

Care este valabilitatea unui certificat de cazier fiscal

Certificatul de cazier fiscal poate fi folosit doar in scopul mentionat in cererea pentru emiterea acestuia si este valabil timp de 30 de zile de la data eliberarii lui pentru persoanele juridice, respectiv 90 de zile pentru persoanele fizice.

 

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide