</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Angajatorii pot obtine decontarea unei parti din salariul angajatului daca incadreaza in munca anumite categorii de persoane

by Maria Ciudin , 10 iun 2020 Venituri salariale / Beneficii / COVID-19
Angajatorii pot obtine decontarea unei parti din salariul angajatului daca incadreaza in munca anumite categorii de persoane

In Monitorul Oficial, nr. 484/09.06.2020, a fost publicat Ordinul nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

In concret, Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020 vine in sprijinul angajatorilor si angajatilor afectati de pandemia de coronavirus.

Ordinul nr. 456/2020 reglementeaza modul de acordare din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020.

Astfel, daca in perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020, angajatorii incheie contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu persoane in varsta de peste 50 ani care au ramas fara loc de munca din motive neimputabile lor in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta si sunt inregistrati ca someri, respectivii angajatori vor putea obtine lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoana, decontarea a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Pentru acordarea acestor sume, angajatorii incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia acestia isi au sediul social, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, o conventie potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 1 la Procedura.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din convenţie.

In scopul incheierii conventiei, angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, o cerere potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 2 la Procedura, insotita de urmatoarele documente:

a) declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, dintre care sa rezulte ca nu detine statut de institutie sau de autoritate publica, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si ca nu se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2; modelul declaratiei este prevazut in Anexa nr. 3 la Procedura;

b) actul de identitate, in copie;

c) actul in baza caruia au fost incadrati in munca, in copie.

Documentele care se solicita in copie trebuie sa fie certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

In situatia in care documentele transmise nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.

Daca angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele in termenul de 5 zile, acesta poate solicita acordarea drepturilor prin depunerea documentelor in termenul prevazut la art. 2 alin. (1) - nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020.

Sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020 (pentru incadrarea in munca a persoanelor in varsta de peste 50 de ani sau persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani) se acorda angajatorilor lunar, de la data incheierii conventiei, proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoanele incadrate in munca in conditiile prevazute de lege. Aceste sume se acorda angajatorilor in situatia in care persoanele din categoriile mentionate la aceste alineate sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Totodata, sumele pentru incadrarea in munca a acestor categorii de persoane se acorda si pentru perioada concediului de odihna. Nu se vor acorda in perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate in baza conventiei sunt suspendate.

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare prevazute pentru incadrarea in munca a persoanelor din categoriile mentionate, angajatorii depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia acestia isi au sediul social, un tabel nominal intocmit potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 4 la Procedura, insotit de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva, extras, in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul.

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele lunare nu se acorda. Prin exceptie, sumele lunare se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor sume.

Sumele lunare cuvenite pentru incadrarea in munca a persoanelor mentionate se acorda de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestor sume.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, efectueaza controlul asupra:

a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea conventiilor, derularea acestora si acordarea sumelor;

b) respectarii de catre angajatori a obligatiilor asumate prin incheierea conventiilor, precum si de celelalte acte normative adoptate in aplicarea acesteia.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide