</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

A fost modificata legea privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

by Alina Chirila , 14 aug 2020 Legislatia muncii
A fost modificata legea privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

In Monitorul Oficial a fost publicata Legea nr. 172 din 13 august 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale. In continuare vom prezenta cele mai importante modificari.

1. Modificari ce privesc detasarea salariatilor pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale

Legea 172/2020 aduce unele modificari asupra drepturilor salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei. Astfel, acestia beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca prevazute de legislatia romana si/sau de contractul colectiv de munca incheiat la nivel sectorial, cu privire la:

a) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;

b) durata minima a concediilor anuale platite;

c) remuneratia aplicabila pe teritoriul Romaniei, inclusiv plata orelor suplimentare, cu exceptia contributiilor prevazute de Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale; (Legea 172/2020 vine astfel cu o modificare importanta, intrucat forma anterioara facea referire doar la salariul minim definit potrivit art. 2 alin. (1) lit.e), inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare);

d) conditiile de punere la dispozitie a salariatilor de catre agentii de munca temporara;

e)sanatatea, securitatea si igiena in munca;

f) masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru femeile insarcinate sau pentru cele care au nascut recent, precum si pentru copii si tineri;

g) egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.

Sunt introduse doua drepturi noi pentru salariatii detasati, dupa cum urmeaza:

h) conditiile privind cazarea salariatilor, atunci cand sunt oferite de angajator salariatilor trimisi sa exercite temporar lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu la un alt loc de munca decat locul lor de munca obisnuit;

i) indemnizatiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa pentru salariatii obligati din ratiuni profesionale sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit din Romania sau in cazul in care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit din Romania la un alt loc de munca, in conformitate cu legislatia nationala sau contractul colectiv de munca aplicabil.

Prevederile referitoare la indemnizatiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa se aplica exclusiv cheltuielilor de transport, cazare si masa suportate de salariatii detasati pe teritoriul Romaniei atunci cand acestia sunt obligati sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit sau in cazul in care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit la un alt loc de munca pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu legislatia nationala si/sau contractul colectiv de munca aplicabil.

Noi drepturi pentru salariatii detasati pe teritoriul Romaniei in cazul detasarilor transnationale de lunga durata:

In cazul in care durata efectiva a detasarii depaseste 12 luni, salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei, suplimentar fata de conditiile de munca si de incadrare in munca prevazute la art. 6, le vor fi garantate toate conditiile de munca si de incadrare in munca aplicabile acestora potrivit legislatiei nationale si contractelor colective de munca aplicabile.

In cazul in care durata efectiva a detasarii depaseste 12 luni, intreprinderile prevazute la art. 3 lit. a) nu pot sa intervina asupra:

a) conditiilor de incheiere si de incetare a contractului individual de munca, inclusiv a clauzelor de neconcurenta;

b) contributiilor prevazute deLegea nr. 1/2020.

Perioada prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita pana la 18 luni, cu conditia transmiterii de catre intreprindere a unei notificari motivate la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala presteaza activitatea salariatii detasati, cel tarziu in ziua anterioara implinirii termenului prevazut la art. 6^1 alin. (1).

Modelul notificarii si conditiile de transmitere ale notificarii sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Durata detasarii transnationale se calculeaza pe baza unei perioade de referinta de un an de la data inceperii acesteia. La calculul acestei durate se iau in considerare inclusiv perioadele in care postul a fost anterior ocupat de un alt salariat detasat in cadrul prestarii de servicii transnationale In cazul in care se inlocuieste un salariat detasat cu un alt salariat detasat care indeplineste aceeasi sarcina in acelasi loc de munca, durata detasarii se calculeaza prin cumularea perioadelor de detasare a fiecaruia dintre salariatii in cauza. Pentru a stabili daca salariatul detasat indeplineste aceeasi sarcina in acelasi loc de munca se va tine cont, in principal, de natura serviciului care urmeaza sa fie prestat, de activitatea care urmeaza sa fie efectuata si de aceeasi adresa a locului de munca

Prin exceptie de la prevederile art. 6, salariatii pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporara la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei beneficiaza de conditiile de munca prevazute laart. 1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.256/2011privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara. In aceasta situatie. intreprinderea utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei informeaza, in scris, agentul de munca temporara cu privire la remuneratie, conditiile de munca, incadrare in munca pe care le aplica la nivelul intreprinderii.

2. Modificari ce privesc detasarea salariatilor de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale

Modificari similare sunt aduse si asupra drepturilor salariatilor detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale. Astfel, acestia beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin conventii colective sau sentinte arbitrale de generala aplicare, valabile in statul membru, altul decat Romania, sau in Confederatia Elvetiana, pe teritoriul caruia/careia sunt prestate serviciile, cu privire la:

a) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;

b) durata minima a concediilor anuale platite;

c) remuneratia aplicabila pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, inclusiv plata orelor suplimentare, cu exceptia contributiilor prevazute deLegea nr. 1/2020; (Forma anterioara se referea la salariul minim definit potrivit art. 2 alin. (1) lit. f), inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare )

d) conditiile de punere la dispozitie a salariatilor de catre agentii de munca temporara;

e) sanatatea si securitatea in munca;

f) masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru femeile insarcinate sau pentru cele care au nascut recent, precum si pentru copii si tineri;

g) egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.

De asemenea, sunt introduse cele doua drepturi noi prevazute si pentru salariatii detasati pe teritoriul Romaniei:

h) conditiile privind cazarea salariatilor atunci cand sunt oferite de angajator salariatilor trimisi sa exercite temporar lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu la un alt loc de munca decat locul lor de munca obisnuit;

i) indemnizatiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa pentru salariatii obligati din ratiuni profesionale sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit in statul membru pe teritoriul caruia sunt detasati sau in cazul in care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit la un alt loc de munca, in conformitate cu legislatia sau contractul colectiv de munca cu aplicabilitate generala din statul gazda.

Prevederile referitoare la indemnizatiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa se aplica exclusiv cheltuielilor de transport, cazare si masa suportate de salariatii detasati atunci cand acestia sunt obligati sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit in statul membru pe teritoriul caruia sunt detasati sau in cazul in care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit la un alt loc de munca in conformitate cu legislatia sau contractul colectiv de munca cu aplicabilitate generala din statul gazda.

Noi drepturi pentru salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei in cazul detasarilor transnationale de lunga durata:

In cazul in care durata efectiva a detasarii depaseste 12 luni, salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, cu respectarea principiului egalitatii de tratament, suplimentar fata de conditiile de munca si de incadrare in munca prevazute la art. 8, de toate conditiile de munca si de incadrare in munca aplicabile care sunt stabilite in statul membru pe teritoriul caruia se desfasoara munca prin acte cu putere de lege si acte administrative si/sau prin conventii colective sau sentinte arbitrale care au fost declarate cu aplicare generala, cu exceptia:

a) procedurilor, formalitatilor si conditiilor de incheiere si de incetare a contractului individual de munca, inclusiv clauzelor de neconcurenta;

b) schemelor de pensii ocupationale suplimentare.

Perioada detasarii de 12 luni poate fi prelungita pana la 18 luni in situatia transmiterii de catre intreprindere a unei notificari motivate la autoritatea competenta pe teritoriul statului membru unde isi desfasoara activitatea salariatii detasati, in conditiile legislatiei statului respectiv.

Prin exceptie de la prevederile art. 8, salariatii detasati in cadrul prestarii de servicii transnationale de pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c), beneficiaza de conditiile de munca aplicabile lucratorilor pusi la dispozitie printr-un agent de munca temporara stabilite in statul membru pe teritoriul caruia se desfasoara munca, in temeiul art. 5 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de munca temporara.

3. Clarificarea posibilitatii includerii indemnizatiei de detasare ca parte a remuneratiei angajatului

Indemnizatia specifica detasarii transnationale este considerata parte a remuneratiei, cu exceptia cheltuielilor generate de detasare. Angajatorul ramburseaza salariatilor detasati cheltuielile generate de detasare in conformitate cu legislatia nationala aplicabila raportului de munca.

4. Introducerea unor noi obligatii administrative pentru angajatori

Intreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, care detaseaza pe teritoriul Romaniei salariati au obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor de control, la solicitarea acestora, documente din care sa rezulte:

a) cuantumul total al remuneratiei aplicabile pe teritoriul Romaniei de care va beneficia salariatul pe perioada detasarii, cu evidentierea distincta a indemnizatiei specifice detasarii;

b) cheltuielile generate de detasare si modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazarii sau mesei, dupa caz, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila raportului de munca si/sau cu practicile nationale aplicabile raportului de munca, respectiv conditiile de munca si de incadrare in munca aplicabile acestuia.

Pentru verificarea respectarii de catre intreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene care, detaseaza pe teritoriul Romaniei salariati a remuneratiei aplicabile pe teritoriul Romaniei, inspectorii de munca vor compara remuneratia efectiv platita lucratorului detasat cu remuneratia cuvenita in conformitate cu legislatia nationala. Intreprinderile au obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documente pe baza carora sa poata fi identificate elementele constitutive ale remuneratiei acordate lucratorilor detasati pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu dreptul intern din statul membru de stabilire.

Intreprinderile stabilite pe teritoriul Romaniei care, in cadrul prestarii de servicii transnationale,detaseaza, pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, salariati au obligatia de a informa, in scris, salariatul detasat de pe teritoriul Romaniei, anterior detasarii, cu privire la:

a) elementele constitutive ale remuneratiei la care are dreptul lucratorul, in conformitate cu legislatia aplicabila in statul membru gazda, si nivelul acestora;

b) cuantumul total al remuneratiei acordate salariatului pe perioada detasarii, cu evidentierea distincta a indemnizatiei specifice detasarii, atunci cand aceasta este acordata;

c) cheltuielile efectiv generate de detasare, precum transportul, cazarea si masa, precum si modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazarii sau mesei, dupa caz;

d) linkul catre site-ul oficial national unic creat de statul membru gazda in conformitate cu art. 5 alin. (2) din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectarii aplicarii Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.

Informarea prevazuta la alin. (1) cuprinde si informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile alin. (1) lit. a) si d) nu se aplica in cazul in care durata detasarii este mai mica sau egala cu 7 zile consecutive.

5. Aplicarea dispozitiilor mai favorabile

Legea 172/2020 modifica si articolul 12 al Legii nr. 16/2017. Articolul se refera la aplicarea dispozitiilor ce prevad conditii de munca mai favorabile. Astfel, daca vechea reglementare se referea doar la posibilitatea de a aplica fie legislatia statului in care salariatul a fost detasat, fie legislatia statului din care a fost detasat, in functie de dispozitiile mai favorabile, noua reglementare se refera si la contractele colective de munca aplicabile in statul din care a fost detasat. Articolul 12 prevede astfel ca:

In situatia in care legislatia sau/si contractele colective aplicabile salariatilor detasati in statul membru sau Confederatia Elvetiana, in care este stabilita intreprinderea prevazuta la art. 3 lit. a), prevede conditii de munca mai favorabile, se aplica reglementarile respective.

In situatia in care legislatia si contractele colective de munca aplicabile din Romania prevad conditii de munca mai favorabile decat conditiile prevazute in legislatia sau practica statului membru sau a Confederatiei Elvetiene, pe teritoriul caruia/careia sunt detasati lucratorii romani, are prioritate legislatia romana.

6. Se clarifica situatiile de punere la dispozitie a unui salariat de catre un agent de munca temporara

Este vorba despre situatiile reglementate de art. 5 (1) lit. c si art. 5 (2) lit. c din din Legea 16/2017.

Astfel, in prima situatie este vorba despre salariatul care este pus la dispozitie de catre un agent de munca temporara din strainatate la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea in Romania, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara. In cazul in care intreprinderea utilizatoare din Romania dispune ca salariatul trebuie sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, acesta este considerat a fi detasat pe teritoriul respectivului stat membru de catre agentul de munca temporara cu care se afla intr-un raport de munca.

Intreprinderea utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei are obligatia de a informa agentul de munca temporara care a pus la dispozitie salariatul, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii pe teritoriul respectivului stat.

A doua situatie este cea in care un salariat, este pus la dispozitie de catre un agent de munca temporara din Romania la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui alt stat membru, ori pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara. Daca intreprinderea utilizatoare dispune ulterior detasarea intr-un alt stat membru, in contextul prestarii transnationale de servicii de catre intreprinderea utilizatoare,salariatul este considerat a fi detasat pe teritoriul respectivului stat membru de catre agentul de munca temporara cu care acesta se afla intr-un raport de munca.

Agentul de munca temporara are obligatia de a informa salariatul cu privire la modificarea locului de munca, cu respectarea prevederilorart. 17siCodul Muncii

In situatia prevazuta la alin. (1), agentul de munca temporara este considerat intreprindere in intelesul art. 3 lit. b).

7. Aplicabilitate pentru sectorul transportului rutier

Prezenta lege se aplica sectorului transportului rutier in ceea ce priveste detasarea conducatorilor auto din domeniul transportului rutier, cu exceptia art. 5^1, 5^2, art. 6 lit. c), h) si i), art. 6 alin. (2), art. 6^1, 6^2, art. 8 lit. c), h) si i), art. 8^1-8^3, referitoare la:

- punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara

- drepturile privitoare la remuneratie, cazare, indemnizatiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa

- drepturile cuvenite in cazul detasarii de lunga durata

Conducatorii auto detasati pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de salariul minim prevazut la art. 2 alin. (1) lit. e), inclusiv plata orelor suplimentare.

Conducatorii auto detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, inclusiv plata orelor suplimentare.

Legea 172/2020 transpune:

Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 18 din 21 ianuarie 1997;

Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectarii aplicarii Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne («Regulamentul IMI»), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 159 din 28 mai 2014;

Directiva (UE) 2018/957 a Parlamentului European si a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei 96/71/CE privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 9 iulie 2018;

art. 7 alin. (2) si (4) din Directiva (UE) 2019/1.152 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide