</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

A fost extinsa scutirea de impozit pentru domeniul IT si la absolventi si bugetari

A fost extinsa scutirea de impozit pentru domeniul IT si la absolventi si bugetari

În data de 23 decembrie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1252,Ordinul nr. 21813/6421/2246/4433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

Ordinul nr.21813/6421/2246/4433/2022, se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2023, pentru veniturile aferente lunii ianuarie și prin acest ordin sunt înlocuite cu unele modificări, dispozițiile din Ordinul nr.1168/492/3024/3337/2017.

Potrivit actului normativ, în lista ocupațiilor vizate de scutirea de impozit, apare o nouă ocupație, ce nu era menționată anterior:inginer de dezvoltare a produselor software. Astfel, lista de funcții pentru care se poate acordă scutirea la impozitul pe venituri din salarii este:

a) Administrator baze de date;

b) Analist;

c) Inginer de sistem în informatică;

d) Inginer de sistem software;

e) Manager de proiect informatic;

f) Programator;

g) Proiectant de sisteme informatice;

h) Programator de sistem informatic;

i) Programator ajutor;

j) Analist ajutor;

k) Inginer de dezvoltare a produselor software.

Un alt aspect ce apare în actul normativ este legat de salariații din instituțiile publice care, beneficiază de scutirea de impozit pe venit, pentruperioada în care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator. Facilitatea se aplică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a)postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

b)deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;

În ceea ce privește documentelejustificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilorpentru activitățile prevăzute de ordin, acestea sunt:

a)actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;

b)organigrama angajatorului;

c)fişa postului;

d)copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, respectiv copia cu menţiunea "conform cu originalul" a documentului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice (aici avem onoutate: copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei se înlocuiește cu copia conformă cu originalul a documentului de echivalare sau recunoaștere a diplomei);

e)adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată, respectiv copia cu menţiunea "conform cu originalul" a documentului de echivalare sau recunoaştere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, pentru angajaţii persoane fizice (noutate apărută prin Ordinul 21813-copia conformă cu originalul a documentului de echivalare sau recunoaștere);

f)copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu menţiunea "conform cu originalul" a atestatului de echivalare sau recunoaştere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, inclusiv pentru angajaţii care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate (înlocuirea copiei legalizate a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei cu o copie conformă cu originalul- altă noutate);

g)adeverinţă care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diploma de bacalaureat, şi documentul de echivalare sau recunoaştere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă. În adeverinţă se vor preciza următoarele: universitatea, actul normativ prin care universitatea a fost acreditată, facultatea, programul de studii, formă de învăţământ, inclusiv anul de studii urmat la dată solicitării, situaţia şcolară, astfel încât să se probeze calitatea de student, conform prevederilor legale în vigoare (mențiunile speciale referitoare la conținutul adeverinței sunt complet noi);

h)în cazul în care angajatul deţine diploma de bacalaureat şi documentul de echivalare sau recunoaştere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă, la finalizarea cu diplomă a cursurilor unei instituţii de învăţământ superior acreditate, angajatorul va solicita copia cu menţiunea "conform cu originalul" a suplimentului de diplomă, pentru a exclude perioadele de întrerupere de şcolaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, în cazul în care aceste întreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii(prevederile sunt nou-introduse);

i)copia cu menţiunea "conform cu originalul" a contractului individual de muncă/a actului administrativ al conducătorului instituţiei publice în baza căruia se exercită raportul de serviciu/raportul de muncă(precizarea referitoare la actul administrativ este nouă);

j)statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct.2din Legea 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

k)comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;

l)balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

În cazul salariaților din instituțiile publice, documentele justificative avute în vedere sunt cele de la punctele b-j din listă. În plus, se adaugă la listă documentul/documentele care atestă inițierea și durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat/aprobate de organul de conducere abilitat al angajatorului.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide