</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Prevederile Codului Fiscal privind veniturile din activitati independente ar putea suferi modificari

by Maria Ciudin, 23 aug 2019 Drepturi de autor / Venituri independente
Prevederile Codului Fiscal privind veniturile din activitati independente ar putea suferi modificari

Ministerul Finantelor Publice a initiat un nou proiect de Ordonanta prin care se doreste modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Aceasta propunere legislativa cuprinde, printre numeroase corelari de natura tehnica cu legislatia in vigoare, modificari privind Titlul IV – Impozitul pe venit si Titlul V – Contributii sociale obligatorii.

In cele ce urmeaza, vom clarifica punctual schimbarile preconizate referitoare la impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii datorate pentru persoanele fizice ce obtin venituri din activitati independente, drepturi de autor sau activitati sportive, precum si a modificarilor declaratiei unice:

1. Modificari generale

 1. In scopul evitarii dublei impozitari, modificarea propusa priveste regimul fiscal aplicabil in situatia schimbarii sau transformarii formei de exercitare a activitatii. In acest sens, pentru veniturile din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, se propune neimpozitarea contravalorii bunurilor si drepturilor, inclusiv creantele neincasate, care se transfera in patrimoniul afacerii in care s-a transformat/schimbat, in momentul transformarii/schimbarii activitatii, in conditiile continuarii respectivei activitati.
 2. Totodata, pentru sumele datorate de vechea entitate la data transformarii/schimbarii, se vor aplica regulile generale de deducere a cheltuielilor la entitatea in care s-a transformat/schimbat.
 3. 68, alin. (7) din Codul Fiscal ar urma sa se modifice in sensul includerii in categoria cheltuielilor nedeductibile a celor legate de amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitarii activitatii.
 4. In situatia persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente si/sau drepturi de proprietate intelectuala, care au obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale si nu au depus Declaratia Unica, se propune ca baza de calcul al contributiei de asigurari sociale stabilita de organul fiscal din oficiu sa o reprezinte valoarea a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul legal de depunere a declaratiei.
 5. Se clarifica regimul fiscal al persoanelor fizice care realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat şi nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate si au estimat venituri cumulate cel putin egale cu 12 salarii minime brute pe tara, iar pana la termenul prevazut pentru depunerea Declaratiei Unice au procedat la corectarea declaratiei initiale, in sensul ca acestea vor datora contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe ţară.
 6. Se propune a se modifica termenul de depunere a declaratiei 205 de la 31 ianuarie la ultima zi a lunii februarie pentru anul trecut, asa cum se prevedea inainte de anul 2018.

2.Venituri din drepturi de autor

 1. Se vor aduce clarificari pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale/asigurari sociale de sanatate in cazul in care se obtin venituri din mai multe surse. Astfel, daca se realizeaza venituri de la mai multi platitori sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, dar cumulate, acestea venituri se situeaza peste valoarea a 12 salarii minime brute pe tara si au depus la organul fiscal Declaratia Unica, iar in cursul anului incheie cu un platitor de venit un contract a carui valoare este peste plafonul de 12 salarii minime brute pe tara, nu se aplica retinerea la sursa a contributiei. In aceasta situatie se va aplica sistemul de autoimpunere.
 2. Nu se va mai aplica regularizarea anuala a contributiei.

3. Venituri din chirii

 1. Se modifica substantial incadrarea veniturilor din chirii in cele 3 categorii, cu preponderenta prevederile pentru veniturile obtinute in scop turistic. Astfel, definitia acestora urmeaza a fi: veniturile obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea. Modalitatea de impozitare a acestora este detaliata in proiectul de ordonanta.

4. Venituri din investitii

 1. Se propune a se modifica termenul de transmitere si depunere a declaratiei transmise de intermediarii, societăţilor de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate privind totalul castigurilor/pierderilor catre contribuabil/organul fiscal competent de la 31 ianuarie pana la ultima zi a lunii februarie a anului urmator pentru anul precendent.
 2. Se modifica definitia veniturilor din Romania din transferul titlurilor de valoare in sensul ca vor fi considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate, urmatoarele:
 • Venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate, emise de rezidenti romani
 • Veniturile din operatiuni cu instrumente financiare derivate, realizate printr-un intermediar, resident fiscal roman la care persoana fizica are deschis contul.

5. Venituri din activitati agricole

 1. Se clarifica modalitatea de reducere a normei de venit in cazul persoanelor care beneficiaza de facilitati conform Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, in sensul ca aceasta este calculata automat de catre contribuabili, prin declaratia unica, in conformitate cu prevederile metodologiei emise prin hotarare a Guvernului.

6. Venituri din premii

 1. Se propune a se modifica definitia veniturilor neimpozabile, astfel:
 • Materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor
 • Reducerile comerciale de pret acordate persoanelor fizice, altele decat cele acordate salariatilor, pentru care se va aplica regimul fiscal al veniturilor din salarii.

7. Declaratia Unica

 1. Se propune modificarea termenului de depunere a declaratiei unice de la 15 martie la 25 mai pentru definitivarea veniturilor obtinute in anul precedent si estimarea veniturilor ce urmeaza a fi obtinute in anul in care se depune declaratia.
 2. Se vor introduce clarificari referitoare la modalitatea de calcul a impozitului pe venit in situatia in care contribuabilul persoana fizica cu handicap grav sau accentuat realizeaza venituri, in mod invidual sau intr-o forma de asociere, din activitati independente/agricole, cu determinarea venitului net in sistem real sau pe baza normelor de venit. Astfel, impozitul se va reduce proportional cu numarul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului de catre contribuabil, prin depunerea Declaratiei Unice, in termen de 30 de zile de la obtinerea certificatului de handicap.
 3. Se reitereaza faptul ca persoanele care obtin venituri din activitati independente pe baza normelor de venit vor depune Declaratia doar pentru estimarea anului in curs, nu si pentru anii trecuti.

Reamintim ca modificarile mentionate mai sus nu se aplica deocamdata, deoarece sunt in stadiul de proiect. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la acest proiect de Ordonanta supusa dezbaterii publice, se primesc pe adresa publicinfo@mfinante.gov.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acesteia, respectiv 14 august 2019.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide