</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Ce suma mi se cuvine si in cat timp mi se aproba?

Venituri salariale 16 iul 2021
Buna seara!
Anul trecut(2020) in august am terminat postliceala sanitara apoi am luat somaj suma de 250 lei.
In iunie(2021)am nascut si pe 13 iulie 2021 mu-am bagat dosarul pentru indemnizatiade crestere copil.
As dori sa stiu daca mi-l aproba si ce suma mi se cuvine?
Va multumesc frumos!
 • Calculator Venituri 16 iul 2021

  Bunaziua,

  Estenecesar sa fi obtinut venituri impozabile timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.

  ConformOrdonantei de Urgenta nr. 111/2010, puteti beneficia de  concediul si indemnizatia lunara pentrucresterea copilului daca, timp de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori dateinasterii copilului, ati obtinut venituri din salarii si asimilate salariilor,venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietateintelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si pisciculture,supuse impozitului pe venit.

  Cele12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si dinperioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintreurmatoarele situatii:


  a) aubeneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau au realizatperioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiileprevazute de actele normative cu caracter special care reglementeazaconcedierile colective;

  b) s-auaflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca,respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei desomaj;

  ........

  m) frecventeaza,fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusivin cadrul programului "A doua sansa", sau, dupa caz, universitar lanivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si aleinvatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii,in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul EducatieiNationale, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motivemedicale;

   n) au calitatea de doctorand, inconditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cumodificarile si completarile ulterioare;(

   o) seafla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamantpreuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme deinvatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii,frecventate fara intrerupere;

  p) seafla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantuluipreuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantuluiuniversitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic;

  q) seafla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamantuniversitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, siinceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamantuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate faraintrerupere;

  r) seafla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamantuniversitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precumsi ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, siinceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamantuniversitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuride zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

  s) seafla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamantpostuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, aunei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizatepotrivit legii, frecventate fara intrerupere;

  t) seafla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantuluiobligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantuluipreuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau demaster si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cusau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii insomaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor

  u) aubeneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare siperfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-adat acordul, organizate in conditiile legii;

  v) se afla inperioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medicalsuperior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in primasesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire

  Cuantumul minim al indemnizatiei de crestere copil este de 1250 ron.


  Speram ca v-au fost utile informatiile transmise!

  Echipa calculatorvenituri.ro
Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide